Onderzoek toekomst kerkgebouw Ballum

Stichting Recreatiecentra Ameland (beheerder van camping Roosdunen) en Dorpsbelang Ballum
hebben recent de afspraak gemaakt samen te onderzoeken of en hoe het kerkgebouw aan de
Camminghastraat een openbare functie voor het dorp kan houden. De monumentale kerk en de
bijbehorende woning staan sinds de zomer van 2023 leeg. De Hervormde Gemeente Ameland heeft
aangegeven het geheel te willen verkopen, vanwege de krimp van de kerkelijke gemeente. Daarmee
heeft Ballum geen kerk meer, omdat eerder de Doopsgezinde kerk een nieuwe bestemming heeft
gekregen.

SRA en Dorpsbelang vinden het belangrijk dat Ballum een openbare plek behoudt waar ‘gerouwd en getrouwd’ kan worden. Fabian Kock, voorzitter Dorpsbelang, zegt daarover: “Het is van belang dat we voor jong en oud een fijne plek creëren waar iedereen zich thuis voelt. Het zou mooi zijn dat we dit voor alle Ballumers op het gebied van leefbaarheid, sociaal- en cultureel gebied kunnen realiseren.”
SRA ziet binnen haar formele doelstellingen mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan
toegankelijk houden van het kerkgebouw. Voorzitter Vincent Robijn: “Onze stichting is er natuurlijk
primair op gericht Roosdunen te beheren, maar wij hebben ons in het verleden ook altijd gericht op
het brede belang voor het dorp Ballum. Daarom willen wij ons positief inzetten voor deze ontwikkeling.”
De komende maanden gaan SRA en Dorpsbelang gezamenlijk onderzoeken op welke manier het
kerkgebouw voor Ballum behouden kan blijven. Daarbij gaat het vooral om het opstellen van een
bedrijfsplan waarmee een sluitende exploitatie gerealiseerd kan worden. Dat is geen makkelijke
opgave, omdat het kerkgebouw hoge onderhouds- en energiekosten heeft en nieuwe functies moeten passen binnen de bestaande monumentale uitstraling. Dorpsbelang en SRA willen samen met experts en de inwoners van Ballum een plan maken. Maar beide partijen zijn ook realistisch over de financiële haalbaarheid. Met de gemeente Ameland lopen constructieve gesprekken over het idee om de dorpshuisfunctie te verplaatsen naar de kerk. Dat alleen is echter niet voldoende om de kerk open te houden. Vincent Robijn: “We zullen met z’n allen moeten zoeken naar creatieve ideeën die structureel inkomsten opleveren, waardoor het in stand houden van de kerk voor de toekomst gegarandeerd is.”

SRA en Dorpsbelang staan in nauw contact met De Hervormde Gemeente Ameland en Gemeente
Ameland. Wethouder Faber: “De gemeente denkt graag positief mee, dit initiatief van SRA en
Dorpsbelang is een prachtige kans voor het dorp Ballum om een waardevolle plek te behouden en
tegelijk nieuw elan te geven.” Partijen hebben onderling afgesproken dat op 1 juli 2024 duidelijk moet zijn of er een haalbaar bedrijfsplan voor het kerkgebouw in Ballum is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven