Bereikbaar Ameland

Door natuurlijke processen slibt de vaargeul tussen Ameland en Holwert dicht. Voor iedere passagier die naar Ameland reist, baggeren we per jaar 3 aanhangwagens vol zand en slib. Dit intensieve baggeren verstoort de natuur en is erg duur. De verwachting is dat het dichtslibben van de vaargeul doorgaat. Ook kampte de veerboot in de afgelopen jaren regelmatig met vertraging. Daarom werken we aan een betrouwbare en duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland na 2030. Via deze nieuwsbrief houden we u hierover op de hoogte.

In het najaar van 2023 heeft Rijkswaterstaat het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland afgerond en zijn de resultaten aangeboden aan de Tweede Kamer. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in december 2023 een besluit genomen over het vervolg.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
De minister heeft de intentie uitgesproken tot het starten van een verkenning in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In het MIRT zijn projecten opgenomen waarin wordt gewerkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Het formele besluit voor het daadwerkelijk starten van de verkenning volgt waarschijnlijk rond de zomer van 2024. Dit heeft te maken met de demissionaire status van het Kabinet. Ook is de begroting van het ministerie van IenW nog niet vastgesteld door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Voorbereiden verkenning
Het komende halfjaar werkt het ministerie van IenW samen met Rijkswaterstaat en de regio aan de voorbereiding van de verkenning. Hierbij kunt u denken aan het schrijven van het startdocument en het samenstellen van de projectorganisatie.

Hoe ziet de verkenning eruit?

Het doel van de verkenning is het vaststellen van één oplossing. Deze oplossing noemen we het voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld met de voorkeursbeslissing.
De resultaten en oplossingen uit het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 vormen de basis voor de verkenning. Zo zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk werk opnieuw doen. Het uitvoeren van een verkenning duurt meestal ongeveer 2 jaar.
In de verkenning doen we dus in ieder geval verder onderzoek naar:
1. het optimaliseren van de veerverbinding tussen Holwert en Nes;
2. het bouwen van een nieuwe veerdam bij Ferwert.

Omgeving
Bij de verkenning betrekken we de omgeving, bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten of inloopmiddagen.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven