Akkoord Vervoerplan 2024

Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van I&W gaat akkoord met het door Wagenborg Passagiersdiensten ingediende Vervoerplan 2024. Zij heeft dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Dit houdt in dat ook volgende jaar WPD een 5-kwartierdienst blijft varen tussen Ameland en Holwert met de inzet van een tweede schip ingezet tot een laagwaterstand van – 1,30 meter onder NAP. Deze minimale waterstand was – 1,00 meter onder NAP.

Met de instemming van de staatssecretaris blijft ook volgend jaar de huidige aangepaste dienstregeling ongewijzigd zoals die tot en met december van dit jaar van kracht is. Dit geldt voor zowel de veerdienst als de sneldienst, en ook voor de dienst Lauwersoog – Schiermonnikoog. Dit houdt voor Ameland in dat één schip zes keer per dag vaart vanaf zowel het eiland als het vasteland. Het tweede schip wordt ingezet tot vier keer per dag.

De maatregelen die Wagenborg eerder dit jaar nam met het oog op een veilige overtocht worden hiermee gecontinueerd in 2024. Dit houdt in dat de zorgen van Wagenborg over de veiligheid ook de komende periode onverminderd groot zijn.

Wagenborg Passagiersdiensten: “De huidige dienstregeling geeft rust en duidelijkheid. Door de 5-kwartierdienstregeling en de door de Rijkswaterstaat genomen maatregelen in de vaargeul, is het mogelijk dat de schepen elkaar veilig in de vaargeul passeren,” aldus directeur Ger van Langen van WPD. Afhankelijk van de waterstand ligt één schip stil bij het passeren. Als er voldoende water in de vaargeul is, kunnen de schepen elkaar varend passeren. De onlangs gerealiseerde passeervakken worden tenminste twee keer per maand gepeild door Rijkswaterstaat.

Vanaf 1 januari 2024 voert WPD reserveren voor personen, fietsen en motoren in

Met ingang van volgend jaar voert WPD voor personen, fietsen en motoren de mogelijkheid in om te reserveren voor de veerdienst. Dit biedt reizigers een betere service door hen te verzekeren van een plek aan boord. “Ons advies aan reizigers is om vooraf te reserveren op de gewenste tijd. Op deze manier ben je zeker van je plaats aan boord. Bij onze sneldienst werkt het reserveren voor personen heel erg goed. Het geeft meer zekerheid en vrijheid van reizen, terwijl wij als rederij de inzet van de schepen beter kunnen plannen,” aldus Ger van Langen. “Het wijzigen of annuleren van een overtocht gaat overigens ook heel gemakkelijk, mocht dat nodig zijn. Het reserveren zal een positief effect hebben op de bereikbaarheid van Ameland.”

Eilanders hoeven niet te reserveren

Eilanders te voet hoeven niet te reserveren. Er wordt altijd een aantal plaatsen vrij gehouden voor voetgangers van het eiland aan boord van de veerdienst van en naar het vasteland.

Tariefverhoging

De staatssecretaris gaat akkoord met de in het Vervoerplan voorgestelde indexatie van de tarieven met 8,9%. Dit is in overeenstemming met het door het ministerie vastgestelde tariefniveau dat ook geldt voor andere veerdiensten in de Waddenzee.

Bezorgdheid over vaargeul blijft

Wagenborg gaat volgend jaar verder met het opstellen van een nieuw vervoersconcept. Het doel is om een concrete opdracht aan een architectenbureau te verstrekken om de vloot van de toekomst te tekenen. De wensen die door de gebruikers zijn ingebracht vormen het uitgangspunt.

De grote zorgen van Wagenborg om de veiligheid van de vaargeul blijven ook de komende periode actueel. Door het dichtslibben van de vaargeul zijn de breedte en de diepte van de geul te beperkt om onder alle omstandigheden een veilige overtocht mogelijk te maken, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport van het MARIN. Grote delen van de vaargeul zijn niet veilig en dat zal ook in de toekomst niet veranderen.

Dat was de reden dat Wagenborg de huidige verbeterde en aangepaste dienstregeling heeft ingevoerd. Deze dienstregeling en de inzet van het tweede schip werden onder meer mogelijk doordat Rijkswaterstaat passeervakken heeft gerealiseerd en voorzien van boeien. Ook voert Rijkswaterstaat inmiddels buiten de geul peilingen uit om de ontwikkelingen nauwgezet te monitoren.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven