Nieuwe route door ‘doorsteek’ in vaargeul Holwerd – Ameland

Rijkswaterstaat heeft een gedeelte van de vaargeul Holwerd – Ameland succesvol verlegd. Bij het bochtige gedeelte van de vaargeul is een rechte ‘doorsteek’ gemaakt naar de Zuiderspruit. De nieuwe route is minder bochtig en heeft een minder sterke stroming wat de bevaarbaarheid ten goede komt. Ook is deze route iets korter en is er op een kleiner traject baggerinzet nodig.

Vanwege de sterke natuurlijke morfologische dynamiek bleek de ‘oude’ bochtige route aan veranderingen onderhevig: uitbochting, hoge stroomsnelheden en dwarsstromen zorgden ervoor dat de vaargeul bij laagwater lastiger bevaarbaar was. Na onderzoek van Deltares is besloten om dit deel van vaarroute te verleggen.

Kenmerkend voor de Waddenzee zijn de natuurlijke processen die zorgen voor aan- en afvoer van water, zand en slib. De ligging van geulen verandert hierdoor continu. Om de eilanden voor de veerboten bereikbaar te houden baggert Rijkswaterstaat dagelijks.

Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030
Voor een lange termijn oplossing werkt Rijkswaterstaat aan het vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland (VBA) 2030.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven