Nieuwe expositie ‘Klimaatverandering op Ameland’

De nieuwe expositie ‘Klimaatverandering op Ameland’ in het Natuurcentrum Ameland is geopend! Er is hard gewerkt om de expositie af te krijgen. De realisatie duurde in totaal zes maanden. Daarvoor is de betreffende ruimte op de eerste verdieping geheel ontruimd en gestript. William Beijaard, directeur van de Stichting Amelander Musea (STAM), en Jelle Westra, educatief medewerker bij het museum, schreven het plan voor deze bijzondere kennis- en uiterst innovatieve expositie. We komen voor enorme uitdagingen te staan. De klimaatveranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor ons leven. Deze expositie ‘Klimaatverandering’ is toegespitst op het wonderschone Ameland. Een eyeopener voor de bezoeker, voor ons allemaal… De expositie werd mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het Iepen Mienskips fûns, de gemeente Ameland, Gas Terra en de NAM.

Symbolische opening
Op woensdag 5 juli was het Cor de Jong die het lint doorknipte waarmee de expositie ‘Klimaatverandering op Ameland’ op symbolische wijze werd geopend. Zes maanden lang heerste er op de eerste etage van het Natuurcentrum een bedrijvige verwachtingsvolle sfeer. Naast de geur van gezaagd hout, getimmer en
wolken stof was daar altijd Cor de Jong. Hij was de spil in de realisatie van het ambitieuze bouwplanweb. De centrale figuur die de touwtjes, gereedschappen en het vakmanschap in handen had. Hij deed dat samen met de stagiaires van het Natuurcentrum Maya en Hulda uit Duitsland. Afgelopen 5 juli bedankte hij deze twee geweldige dames voor hun hulp. Hij deed dit door ze een cijfer te geven. Ze kregen van hem een Duitse 2 en een Nederlandse 9. Hij vroeg ze vervolgens om nog één ding te doen. Het lint vast te houden. Waarna Cor op scherpe wijze de expositie kon openen.

Er is ongelofelijk hard gewerkt de afgelopen maanden met een prachtig resultaat. Zou je het weer doen, vraag ik Cor. Zonder aarzelen antwoordt hij: ‘Ja, ik zou het zo weer doen’. En dan lachend, ‘maar dan in Hollum’. Cor werd op 5 juli door het bestuur van de STAM in het zonnetje gezet met een mammoetknuffel en een collage op doek van foto’s van zijn werkzaamheden in het museum. Het eerste cadeau refereerde aan de mammoet in het museum die de naam Cor had gekregen, het tweede cadeau resulteerde in een gefingeerde hooikoortsaanval, waarbij Cor met de rug naar het publiek zijn zakdoek opzocht.

Leven in het water (Wad) en leven op het (ei)land
Ameland, een prachtig eiland in de Waddenzee. Een plek waar mensen wonen, samen met talloze broedvogels zoals meeuwen, sterns, eenden, steltlopers, lepelaars en waar veel soorten zangvogels naar toetrekken en bij het aanbreken van de winter weer terug naar het zuiden gaan. Ook een plek waar zeer veel vogels ‘wintergast’ zijn en overwinteren. Een betoverende plek die veel bezoekers en recreanten aantrekt. Het Waddengebied herbergt het grootste intergetijdengebied in zijn soort ter wereld. De duinen zijn belangrijk voor de drinkwatervoorziening. De ondiepe Waddenzee is een kraamkamer voor veel verschillende vissoorten. Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. De toenemende negatieve effecten van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling vormen een bedreiging voor zowel de intrinsieke waarde van het ecosysteem zelf, als het nut en plezier dat mensen eraan ontlenen.

Als door klimaatverandering de zeespiegel stijgt vormt dat een bedreiging voor het eiland. Ook voor de vogels in het Waddengebied, hun leefgebied zal verdwijnen. ‘De voedselplekken die nu droogvallen bij eb verdwijnen bij de zeespiegelstijging. Zelfs het fenomeen eb en vloed kan verdwijnen. Wij staan voor enorme uitdagingen om het tij te keren. En de vraag te stellen: hoe klimaatverandering ontstaat’, vertelt Jelle Westra.

Expositie Klimaatverandering op Ameland
Deze nieuwe expositie wil mensen laten zien wat de gevolgen zijn van klimaatverandering en wat wij met zijn allen kunnen doen om dit te voorkomen. Daarbij wordt Ameland als voorbeeld genomen. Op een eiland dat vooroploopt in het kader van energietransitie. Een eiland waar de natuur aan de bel trekt.

Het lijkt altijd onmogelijk totdat je het gedaan hebt
Dat is een citaat van Nelson Mandela. En hoe waar is dat! De nieuwe expositie in het Natuurcentrum daagt bezoekers uit om het gevoel en besef van de gevolgen van klimaatverandering mee naar huis te nemen en het te delen met iedereen!

Welkom bij de nieuwe, bijzondere en unieke expositie in het Natuurcentrum in Nes op Ameland. ‘Klimaatverandering op Ameland’.

Natuurcentrum Ameland
Strandweg 38
9163 GN Nes Ameland
Telefoon: 0519 542737
www.amelandermusea.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven