Extra baggerschip naar vaargeul Ameland-Holwert

Vanaf volgende week zet Rijkswaterstaat een extra baggerschip in op de vaargeul Ameland-Holwert. Dit vergroot de baggercapaciteit. Daarnaast wordt de vaarwegmarkering nu wekelijks aangepast aan de actuele situatie. Dankzij deze maatregelen kan de vaargeul optimaal worden benut. 
 
Dit zijn de twee belangrijkste maatregelen die Rijkswaterstaat (RWS) op korte termijn kan realiseren. RWS neemt deze aanvullende maatregelen, omdat rederij Wagenborg onlangs afvaarten bij laagwater heeft geschrapt. 
 

Stijgende zeebodem

Om de vaargeul naar Ameland op streefdiepte en breedte te houden, baggert RWS nu al intensief van maandag tot en met vrijdag. Ondanks deze inspanningen is het met het huidige baggermaterieel steeds moeilijker om de streefdiepte van de geul aan te houden. 
 
Dit komt door de zogenaamde verlanding, een natuurlijk proces waarbij sediment uit het water wordt afgezet op de bodem van de Waddenzee. Hierdoor stijgt de bodem en worden de wadgeulen steeds moeilijker bevaarbaar. Ondanks de zeespiegelstijging, verwachten we dat dit proces van verlanding zich de komende decennia zal voortzetten in de Waddenzee. 
 

Veranderende ligging vaargeul

Daarnaast zorgen snelle veranderingen in de ligging van de geul en sedimentverplaatsingen ervoor dat de effecten van het baggerwerk minder voorspelbaar zijn. 
Het uitvallen van afvaarten is erg vervelend voor bewoners en bezoekers van Ameland. Daarom zijn er nu maatregelen gevonden voor de korte termijn. 
 

Monitoring

Rijkswaterstaat monitort de komende tijd de effecten van de extra baggercapaciteit en de optimalisatie van de vaarwegmarkering. Alle maatregelen worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende milieu- en natuurwetgeving.  
 

Bereikbaarheid Ameland lange termijn

De vaargeul Ameland-Holwert kent al langer problemen. Daarom zijn er al diverse maatregelen genomen, zoals bochtafsnijdingen, onderzoek en optimalisatieslagen. Om Ameland op de lange termijn betrouwbaar en duurzaam bereikbaar te houden, voert RWS een vervolgonderzoek uit, de zogenaamde VBA2030. Het eindresultaat van het onderzoek is een advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het advies gaat over een verdere aanpak van het probleem. Rijkswaterstaat streeft ernaar het onderzoek in het najaar van 2023 af te ronden.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven