Bouw van de Stelp 2.0 kan beginnen!

Gemeenteraad van Ameland stemde unaniem voor en stelde geld voor bouw beschikbaar

Een leven lang wonen op Ameland! Dat stond in het verkiezingsprogramma van alle Amelander politieke partijen te lezen en op donderdag 1 december maakten de partijen hun belofte waar. De inrichting van het terrein aan de Oranjeweg kan beginnen. Met een investering van bijna 24 miljoen van het Gemeentelijk Woningbedrijf zet de gemeente Ameland een opmerkelijke stap. Niet eerder investeerde de Gemeente Ame-land op zo’n grote schaal. ‘Maar’, zo vertolkte Dirk Metz van Ameland Één ‘het nieuwe zorgcentrum is dan ook prioriteit nummer één!’ Ook de andere partijen volgden in hun commentaren en spraken hun vertrou-wen uit dat de Amelander ouderen hiermee verzekerd zullen zijn van de beste zorg. Wethouder IJnsen be-dankte de raad voor hun unanieme instemming en de complimenten betreffende de voorbereidingsfase van het project. Uit het applaus op de publieke tribune bleek hoezeer men had uitgekeken naar deze historische stap. Een dag later volgden de berichten op social media van het zorgpersoneel van de Stelp, blijdschap alom dus.

Beraadslagingen op de publieke tribune gevolgd

Zorgmanager Willem van der Kooi van zorgcentrum de Stelp en bestuursadviseur vastgoed Henk Stolte, beiden van Kwadrant-groep, zijn speciaal overgekomen om de raadsvergadering bij te wonen. Ze zijn blij met het besluit waar lang naar is uitgekeken. Kwadrantgroep is het zorgcon-cern, verantwoordelijk voor de zorg in de Stelp. Willem van der Kooi: ‘Ik heb van Amelanders vaak gehoord: het komt er niet meer, het duurt te lang. Maar ik zag dat de projectgroep altijd het geloof overeind heeft gehouden en nu gaat het er toch van ko-men’.
Wethouder Piet IJnsen: ‘Het heeft inderdaad lang geduurd; de eer-ste ideeën van toen nog Stichting Bejaardenzorg Ameland dateren van 2004. Nu, na jaren van voor-bereiding zijn we op dit punt aanbeland en het ziet er naar uit dat vóór 2025 het gebouw gerea-liseerd zal zijn. Met de curve, die te zien is als we de leeftijden van de bevolking van Ameland bekij-ken, is het niet moeilijk om te voorspellen dat er een steeds grotere en zwaardere zorgvraag zal zijn. Ook dementie neemt hand over hand toe. Het is uniek in Nederland dat het eigen ge-meentelijk woningbedrijf inves-teert in woningen in een zorgcen-trum’. Henk Stolte: ‘Ameland realiseert hiermee een ouderen-voorziening, die in Nederland enig is in zijn soort. Wethouder Faber vertolkte het zo mooi met de term: van kleur verschieten. Wat bedoelde hij daarmee: de 44 woningen, die worden gebouwd door het Gemeentelijk Woning-bedrijf zijn allemaal even ruim. Als een oudere met een lichte zorgvraag een woning gaat be-wonen, dan zal hij of zij in princi-pe niet hoeven te verhuizen naar een andere plek binnen het zorg-centrum, ook als hij of zij een zwaardere zorgindicatie krijgt (van kleur verschiet). Dat is een groot goed in dit project’.

Ambitie van de waddeneilanden: zorgen dat de inwoners op hun eiland kunnen blijven gedurende hun hele leven.

Henk Stolte: ‘Soms realiseren we ons onvoldoende dat we met bijzondere dingen bezig zijn. Er is een groot verschil tussen het bouwen van een zorgcentrum op de vaste wal en een zorgcentrum op een eiland. Gemeente Ame-land steekt haar nek uit op een geweldige manier. Het is een compliment dat alle waddenei-landen toekomt. Vandaar dat we graag afreizen naar de eilanden om te beraadslagen. Geen enkele gemeente aan de vaste wal investeert zo in haar inwoners, hier, maar ook op Vlieland hebben we met de gemeenten als zorgconcern samen een doelstelling, hebben we samen zitting in het bouwteam. Alleen een woning is voor zorgbehoeftigen niet genoeg, er is behalve een woning ook zorg en sfeer nodig. Daarom zal naast de Gemeente ook Kwadrantgroep investeren in de interne aankleding en keuken’.

Arbeidsmarkt: een uitdaging!

Henk Stolte: ‘Aan de vaste wal is de arbeidsmarkt de grootste uitdaging.’ Willem van der Kooi: ‘Voor de Vlielandse zorgmede-werkers is het mogelijk om een opleiding te volgen op Terschelling net als de middelbare school-leerlingen, die daarvoor met de sneldienst oversteken’. Piet IJnsen: ‘Ook op Ameland proberen we de leerlingen van de BWS te interesseren voor een carrière in de zorg en werken we samen met het Friesland College’.

Voorsorteren?

Willem van der Kooi: ‘Pas geleden is door bouwbedrijf Dijkstra-Draisma op Vlieland het project Boswijk opgeleverd met een zorgvilla voor zeven bewoners, 36 woningen voor senioren en een welzijnsgebouw. Ook hier inves-teerde de gemeente Vlieland praktisch zonder enige subsidie. Met deze nieuwbouw is een doorstroming op gang gekomen van ouderen, die er voor kozen om hun woningen in het dorp te verlaten. Zij verhuisden naar een woning voor senioren in Boswijk. Daarmee kwamen woningen in het dorp vrij en dat maakte dat jonge Vlielanders deze woningen konden gaan bewonen. Het is een goed idee voor ouderen om te bedenken wat hun woontraject voor de aankomende jaren zou kunnen zijn. Misschien is het verstandig om bij een lichte zorgvraag al voor te sorteren en tijdig te kiezen voor een woongebouw waar ook goede zorg wordt verleend’.

Hoe nu verder?

Nu de raad akkoord is, is het aan het college om de omgevingsvergunning aan te vragen en de contractvorming met aannemer Dijkstra-Draisma af te ronden. Het project kent daarbij nog een aantal uitdagingen. Met name het voldoen aan de stikstofregeling is daarbij nog een punt van zorg. Het streven is om rond 1 april 2023 te starten en het gebouw in het najaar van 2024 op te leveren.

 

Image1
Image1
Image3
Image6
Image9

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven