Broedvlotten in Lange Sloot Ameland

Na het succes van het broedponton in Lauwersoog, zijn er nu ook 2 broedvlotten in de Lange Sloot op Ameland. Donderdag 7 april 2022 zijn ze te water gegaan, in de verwachting dat visdiefjes en noordse sterns hierop neerstrijken en gaan broeden. Daarmee kunnen deze kwetsbare soorten zich herstellen in het Waddengebied.

Veilige broedplaats

De broedvlotten zijn speciaal voor dit doel gebouwd en ingericht met grind en beschuttingselementen zodat de vogels er een veilige broedplaats kunnen vinden. Visdiefjes en noordse sterns zijn kwetsbare Natura 2000-soorten die het in de Waddenzee moeilijk hebben omdat er steeds minder veilige broedplaatsen zijn. Bij Ameland is onder meer de kolonie sterns in het broedgebied Feugelpôlle flink achteruitgegaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven