Stoppen baggeren vaargeul niet aan de orde

“Er is geen sprake van dat Rijkswaterstaat stopt met het baggeren van de vaargeul naar Ameland.” Wethouder Theo Faber is verbaasd over de onjuiste berichtgeving hierover door diverse regionale en landelijke media. Op tij varen van de veerdienst naar Ameland is op dit moment totaal niet aan de orde, zegt Faber.

De ophef rond het baggerwerk in de Waddenzee wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat eind 2021 de zandwinning bij het vaargeulonderhoud stopt. Dat is geen nieuws; de zandwinning is de afgelopen vijf jaar volgens plan afgebouwd en zal met ingang van 2022 volledig stoppen. Gebleken is namelijk dat het onttrekken van zand aan de Waddenzee leidt tot extra erosie van de Noordzeekustzone.
Geen sprake van stoppen

Het baggervolume zelf verandert niet als de zandwinning stopt, benadrukt Rijkswaterstaat. “Het baggerwerk is vastgesteld op maximaal 3,65 miljoen kuub per jaar voor de gehele Waddenzee”, aldus een woordvoerder. “Op dit moment wordt er op jaarbasis in het gehele Waddengebied bijna 3,3 miljoen kuub gebaggerd. Als het baggeren blijft toenemen zou de jaargrens van 3,65 miljoen kuub in zicht kunnen komen. Bij structurele overschrijding moeten we opnieuw toetsen op effecten. Van stoppen is geen sprake.”

Het maatschappelijk belang van het baggeren staat buiten kijf, zegt Faber. “Er is geen besluit om te stoppen, ook niet op termijn, want de Waddeneilanden moeten hoe dan ook bereikbaar blijven. Rijkswaterstaat blijft doorbaggeren op de afgesproken breedte en diepte. Zo staat het ook in de Agenda voor het Waddengebied.”
Lange-termijnoplossing

Faber benadrukt dat er al sinds 2018 structureel wordt gewerkt aan een lange-termijnoplossing voor de bereikbaarheid van Ameland. Behalve het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn diverse gemeenten en de provincie Fryslan daarbij betrokken. “Er zijn al langer zorgen over de morfologische ontwikkeling van de Waddenzee”, zegt Faber. “De omstandigheden waaronder de veerdienst naar Ameland moet varen worden steeds slechter. Daarom werken we gezamenlijk aan lange-termijnoplossing voor de bereikbaarheid.” In 2019 zijn twee bewonersavonden georganiseerd over de resultaten van de voorstudie. Dit najaar is het vervolgonderzoek gestart en begin 2022 worden de Amelanders hierover opnieuw geconsulteerd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven