Eerste beelden Nieuwe Stelp gedeeld met raad

Het college van burgemeester en wethouders van Ameland heeft de gemeenteraad deze week via een raadsbrief op de hoogte gebracht van het ontwerpproces voor De Nieuwe Stelp. Daarbij zijn de eerste beelden van het structuurontwerp gedeeld. De selectie van de aannemer gaat omstreeks deze tijd ook van start. De architect werkt het ontwerp nu verder uit, in samenspraak met de aannemer die de komende weken wordt geselecteerd.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Ameland en KwadrantGroep waren al basisafspraken gemaakt over de omvang van het woonprogramma. Dat is nu definitief ingevuld. De nieuwbouw zal bestaan uit 12 zorgappartementen van bijna 50 vierkante meter, 32 huurappartementen van eveneens bijna 50 vierkante meter en vier zorgstudio’s voor eerstelijns zorg van zo’n 30 vierkante meter. Daarnaast is ook overeenstemming bereikt over de gewenste woonkwaliteit. Dit heeft geleid tot een verdere uitwerking van de plannen.

Het structuurontwerp is onderdeel van het plan dat architect Sara van Popta van bureau 19 Het Atelier de afgelopen weken heeft opgeleverd. Dit structuurplan is een doorontwikkeling van de eerdere plannen. Een opvallende verandering is dat de meeste woningen rond een binnentuin gesitueerd worden, naar buiten gericht zijn en daardoor een vrij uitzicht hebben. In de nieuwe structuur zijn minder liften en trappen nodig om alle appartementen te bereiken en de looproutes zijn korter. Tussen de woningen en ons Hol komt een lichte, overkapte ruimte waarin veel functies samenkomen.

Tegelijk met het nieuwe structuurontwerp is ook de aansturing van het project vernieuwd. De bestaande stuurgroep is uitgebreid met twee bestuurders (van KwadrantGroep en van de gemeente) en de vroegere ontwikkelgroep fungeert nu als klankbordgroep. Door deze aanpassingen wordt de projectorganisatie slagvaardiger, schrijft het college. Met stichting SCW Ameland, sportclub Amelandia en de andere gebruikers van Ons Hol is in oktober overleg geweest en dit wordt binnenkort voortgezet met de architect erbij. Het college streeft ernaar om de kredietaanvraag voor de bouw van De Nieuwe Stelp te agenderen voor de raadsvergadering van februari 2022.

Het aangepaste structuurontwerp van De Nieuwe Stelp is voor iedereen in te zien en te downloaden op de website www.ameland.nl/denieuwestelp.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven