College informeert raad over proces voor De Nieuwe Stelp

In een uitgebreide brief stelt het college van burgemeester en wethouders van Ameland deze week de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen in het ontwerpproces voor De Nieuwe Stelp, de nieuw te bouwen voorziening voor ouderenzorg op het eiland. Het ontwerpproces komt na enige vertraging nu goed op gang. Ook meldt het college dat het een nieuwe procesmanager heeft aangesteld.

De nieuwe procesmanager neemt de begeleiding over van het bureau ICS, waarmee de gemeente de afgelopen jaren effectief heeft samengewerkt. De procesmanager is aangetrokken om te kunnen voldoen aan het aanbestedingsbeleid; hij heeft opdracht om het ontwerpproces verder te stroomlijnen. Daarbij wordt de positie van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland belangrijker en wordt de inbreng vanuit de ontwikkelgroep waar mogelijk efficiënter georganiseerd.

Vertraging ontwerpproces

De eerste fase van het ontwerpproces, het voorlopig ontwerp, heeft enige vertraging opgelopen omdat er nog onvoldoende helderheid was over het woon-zorgprogramma. Ook de synergie met de activiteiten bij Ons Hol was nog niet volledig uitgewerkt. Zo was bijvoorbeeld nog niet gekeken naar een parkeermogelijkheid voor scootmobiels of naar de synergie tussen de keukens in het toekomstige complex. Intussen zijn stappen gezet om deze zaken goed te doordenken en de architect goede uitgangspunten aan te reiken voor het ontwerp. De verwachting is dat de architect het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp in het najaar kan afronden. Parallel aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp wordt de aannemersselectie al voorbereid.

Financiën grotendeels ongewijzigd

In zijn brief benoemt het college ook de stijgende materiaalkosten in de bouw. De verwachting is dat de kostenstijging tijdelijk is en dat de prijsniveaus in 2022 weer zullen normaliseren, maar garanties daarvoor zijn niet te geven. Voor het overige is de financiële kant van het project niet veranderd. Er is geen reden om aan te nemen dat het voorbereidingskrediet voor de ontwerpfase ontoereikend zal zijn. De onrendabele top (het deel van de investering dat bij normale verhuur niet terugverdiend kan worden) was al bekend bij de raad; gekeken wordt nog naar mogelijkheden om die te verkleinen. Ook de optimalisaties die nu worden doorgevoerd moeten bijdragen aan een verlaging van de onrendabele top.

Begin september spreekt het college verder met de raad over De Nieuwe Stelp. De raad wordt dan opnieuw bijgepraat over de voortgang.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven