Rijkswaterstaat neemt Wadwachterspost Richel over

Rijkswaterstaat neemt vanaf nu de beheertaken rondom de Wadwachterspost Richel voor haar rekening. Het drijvende Wadwachtersponton, dat elk jaar versleept wordt naar Richel, dient als extra ogen en oren op de deels afgesloten wadplaat. Rijkswaterstaat wil de natuur op Richel, en op andere wadplaten, beschermen tegen verstoring door middel van voorlichting, gastheerschap en monitoring.

De Richel is een rustplaats voor veel bijzondere- en zelfs bedreigde dieren. Meerdere vogels die Richel bezoeken staan op de N2000-vogelrichtlijn met een negatieve landelijke staat van instandhouding, zoals de scholekster, de grote stern en drieteenstrandloper. Juist voor deze vogels is het wad van bovengemiddeld belang. Ook bezoeken zeehonden de Richel zo nu en dan.

Wadwachters

De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers van Natuurmonumenten de Wadwachtpost op Richel met veel plezier bemand. Deze ‘Wadwachters’ gaan nu hetzelfde doen voor Rijkswaterstaat. De natuurbeheerder heeft dezelfde insteek als Natuurmonumenten met betrekking tot Richel; namelijk de bezoekers bewust maken van de intrinsieke waarde van dit Werelderfgoed en de rust die daarbij nodig is. Rijkswaterstaat werkt, net als Natuurmonumenten hiervoor, samen met de Waddenunit, en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Het NIOZ beheert de wadtoren als nationale onderzoeksfaciliteit, en gebruikt het voor vogelonderzoek.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is al langere tijd op zoek naar een opvolger voor het gastheerschap van Richel. De natuurvereniging wil graag meer focus in haar werkzaamheden op de Wadden. ,,Richel is een fantastische plek”, weet Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten. ,,We zijn blij dat een betrouwbare partij als Rijkswaterstaat nu door de taakverschuiving het stokje kan overnemen.”

Waddenbeheer

De Richel is een zandplaat ten zuidoosten van Vlieland en het is een belangrijke rustplaats tijdens hoog- én laagwater. Maar mensen mogen er ook graag komen, weet coördinator Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. ,,Tijdens laagwater mag je bij Richel droogvallen. De vrijwilligers kunnen precies aangeven waar bezoekers wel en niet kunnen gaan. Afgelopen Corona-jaar was er geen bemensing en zagen we dat het verboden gebied vaak werd betreden. Dat bevestigt het belang van deze vorm van Waddenbeheer.”

Erecode

Van april tot eind september observeren vrijwillige waddenbeheerders de natuur op de eilanden en de wadplaten. Ze tellen vogels, registreren zeezoogdieren en opmerkelijke planten en andere organismen. Daarnaast houden ze toezicht om verstoringen tegen te gaan. Wadwachters hebben verder als belangrijke taak recreanten te informeren over de natuurwaarden. Zij geven daarbij voorlichting aan de hand van de zogeheten ‘Erecode voor Wadliefhebbers’. Het uiteindelijke doel is dat waardevolle maar kwetsbare gebieden in de Waddenzee zonder problemen ruimte kunnen bieden aan vogels, zeehonden én mensen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft sinds 2017 de verantwoordelijkheid gekregen om het Waddenzee-areaal te beheren en te ontwikkelen volgens onder meer de Natura2000-doelen. Dit is naast de verantwoordelijkheden uit de Waterwet (waaronder de kaderrichtlijn water).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven