Meer zelfstandigheid voor Amelander Musea

De Stichting Amelander Musea (STAM) krijgt haar gebouwen in erfpacht van de gemeente. Op 22 december werd de notariële akte getekend. Ook is een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor de vuurtoren in Hollum en is de paardenreddingboot in eigendom overgedragen aan de STAM. De musea worden hierdoor zelfstandiger bij het beheer van hun gebouwen; ook wordt het gemakkelijker om subsidies te verwerven.

Als erfpachter kan de STAM bij de bedrijfsvoering zoveel mogelijk opereren als eigenaar van de gebouwen en deze naar eigen inzicht gebruiken en beheren. De organisatie en financiering van het onderhoud zijn daarmee eenduidig de verantwoordelijkheid van de STAM geworden. 

Voorheen was de gemeente nog mede verantwoordelijk. De STAM krijgt als erfpachter dus meer zeggenschap, regie en autonomie. Daarnaast kan de stichting makkelijker dan voorheen een beroep doen op provinciale of landelijke subsidiefondsen. Vaak stellen deze fondsen als eis dat men eigenaar is van de museale gebouwen; de STAM kan nu als erfpachter daarmee op één lijn worden gesteld. 

De Stichting Amelander Musea beheert en exploiteert een aantal molens en musea op Ameland: de koren- en mosterdmolen te Hollum, de korenmolen te Nes, het brandspuithuisje
te Nes, het landbouw- en juttersmuseum Swartwoude te Buren, het cultuurhistorisch museum Sorgdrager te Hollum, het Natuurcentrum te Nes en het Maritiem Centrum Abraham Fock te Hollum. 

De meeste gebouwen waren tot nu toe eigendom van de gemeente Ameland. Het beheer en onderhoud waren een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en de STAM.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven