Kunstmaand 2020 met als titel L A N G Z A A M

Deze titel is wel zeer toepasselijk kijkend naar de situatie in verband met het coronavirus. Alles moet ook qua organisatie langzaam gestalte krijgen met alle consequenties van dien. Toch gaan we ervan uit dat we met ons team een mooie Kunstmaand kunnen neerzetten die voldoet aan de in november geldende regels.

Dit vraagt flexibiliteit en inventiviteit van een ieder met respect voor elkaar. Zo zullen er dit jaar geen expositielocatie zijn zoals de Stelp, Atelier 31, de Kiewiet’s Hoeve, maar ook zullen er beperkingen gaan ontstaan bij andee locaties. Dit alles vergt veel overleg met gemeente, locatieverstrekkers, vrijwilligers, suppoosten, en van ons vaste team. 

Per locatie zal gekeken worden wat er kan en mogelijk is. Hierbij zal spreiding van de bezoekers op locatie een essentieel onderdeel zijn. Vandaar dat wordt gekeken naar de mogelijkheden van meer buitenkunst om die spreiding mogelijk te maken. De binnenkunst dient zo te worden ingericht dat het alleszins verantwoord is om met een beperkt aantal bezoekers de expositielocatie te kunnen bezoeken en de kunst te kunnen bekijken.

Podiumkunst

Voor podiumkunst geldt dat er op meerdere avonden films en avondconcerten zullen worden georganiseerd. Voor een ieder wordt de nodige flexibiliteit verwacht omdat niemand exact kan voorspellen hoe het komt en er steeds aanpassingen nodig zullen zijn. Maar met zijn allen zijn we ervan overtuigd dat het gaat lukken om een prachtige volwaardige internationale Kunstmaand te realiseren mits er geen tweede lockdown komt.

Het vergt veel van iedereen maar we verwachten van een ieder begrip en discipline alleen dan kan het een prachtige maand gaan worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven