Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de eilanden.

Met meer dan 5 miljoen toeristen per jaar op in totaal 25.000 inwoners zijn vrijwel de gehele economie en de gemeentelijke financiën direct of indirect afhankelijk van het toerisme.

Voor dit jaar verwacht het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden een halvering van het aantal toeristen ten opzichte van 2019. Ook voor de langere termijn ziet het Samenwerkingsverband fors lagere aantallen toeristen vanwege de beperkte capaciteit van de veerdiensten. In de praktijk is de capaciteit van de veerboten meer dan gehalveerd. Er zal op korte termijn geïnvesteerd moeten worden in extra afvaarten en in de aanpassingen van de veerboten en busvervoer op de eilanden aan de verplichte 1,5 meter criteria.

Wanneer bedrijven die afhankelijk zijn van het toerisme failliet gaan, vertrekken daarmee werkzame gezinnen van de eilanden naar de vaste wal omdat er geen alternatieve werkgelegenheid op de eilanden beschikbaar is. De leefbaarheid op de eilanden komt daardoor direct in gevaar omdat dan o.a. scholen, huisartsen en overige zorgvoorzieningen et cetera in hun voortbestaan worden bedreigd.

Twee stappen naar vernieuwing en verduurzaming

Op korte termijn vraagt het Samenwerkingsverband uitstel of kwijtschelding van heffingen voor getroffen bedrijven; financiële ondersteuning voor het inrichten van de verplichte 1,5 meter economie en compensatie van gederfde inkomsten voor de gemeenten. Voor 2020 komt dit neer op een totaal van 20 miljoen euro. Het is van belang om de Waddeneilanden als toeristisch gebied van wereldklasse in stand te houden. Niet alleen voor de eilanden, maar ook voor de rest van Nederland, zeker nu buitenlandse bestemmingen voorlopig buiten beeld zijn.

De structurele oplossing voor de lange termijn ligt in vernieuwing en verbreding van de economieën van de eilanden zodat de extreme afhankelijkheid van de het toerisme vermindert. Daarvoor ligt al een pakket maatregelen klaar uit het Programma Waddeneilanden. Het Samenwerkingsverband Waddeneilanden vraagt het Rijk daarvoor 14 miljoen euro beschikbaar te stellen vanaf 2021. Met een aanvullende investering van 4 miljoen euro worden ondernemers en kennisinstellingen gevraagd nieuwe innovatieve concepten te ontwikkelen waardoor de waddeneconomie verder kan versterken. Het kan daarbij gaan om logistieke concepten, zoals duurzaam vervoer op de eilanden en circulaire afvalverwerking, maar ook meer mogelijkheden om op afstand vanaf een eiland te werken.

Belang van de Wadden

Het Samenwerkingsverband wil overtoerisme tegen gaan en nog sterker inzetten op kwaliteit en duurzaam toerisme in balans met natuur, landschap en leefbaarheid. De eilanden moeten toegankelijk zijn voor iedere inkomensgroep. De coronacrisis maakt duidelijk dat maatregelen onontkoombaar zijn om de economie en de leefbaarheid op de Waddeneilanden in stand te houden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven