Het Waddengebied wordt steeds donkerder

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. Het maatregelenpakket om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is namelijk afgerond en in gang gezet. Vooral strooilicht van lantaarnpalen is nog een groot probleem op veel plekken. Dat wordt dan ook aangepakt. Het gaat om een grootschalige aanpak waarbij maar liefst 44 partijen zijn betrokken.

Nederland is wereldwijd één van de landen met de meeste lichtuitstoot. Echte duisternis wordt steeds zeldzamer. Het waddengebied behoort daarentegen tot de donkerste gebieden van Europa. Het behoud van deze duisternis is van groot belang voor het welbevinden van mens en dier.

Daarom is een gezamenlijk maatregelenpakket opgesteld. Deelnemende organisaties zijn onder meer de drie Waddenprovincies, de Waddenzeegemeenten, de Rijksoverheid, natuurverenigingen en bedrijven. Het idee om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied wordt gecoördineerd vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Stichting Feel the Night.

Vier soorten maatregelen

Het maatregelenpakket voor een Dark Sky Waddengebied is een uitwerking van de intententieverklaring uit 2016. Het jaar daarop is vervolgens gebruikt om in de Wadden een Quickscan uit te voeren naar wat er goed gaat qua verlichting en wat er beter kan. Ingenieursbureau Clafis constateerde dat er met name veel winst valt te halen door maatregelen op vier gebieden:

Nieuw beleid

Verwijderen verlichting

Vervangen verlichting

Reduceren lichthinder ondernemers/verenigingen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven