Zoutwinning Waddenzee moet stoppen

Alle voorbereidende activiteiten van ESCO om zout te gaan winnen onder Werelderfgoed Waddenzee moeten per direct stilgelegd worden, vindt de Waddenvereniging. De bestaande vergunning vereist van ESCO een betrouwbare monitoring van de effecten van zoutwinning op de natuur van Werelderfgoed Waddenzee. Die betrouwbaarheid kan ESCO niet garanderen, blijkt uit nieuw onderzoek van de onafhankelijke Audit Commissie. De manier waarop ESCO de schade aan de natuur door zoutwinning wil monitoren krijgt van deze commissie het oordeel ‘ontoereikend’; oftewel een dikke onvoldoende. De Tweede Kamer moet in het eerstvolgende debat met Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) eisen dat de voorbereidingen voor deze winning worden stopgezet tot de noodzakelijke betrouwbaarheid 100% in orde is.

Zoutwinning leidt tot bodemdaling

Zoutwinning onder de Waddenzee leidt tot aanzienlijke bodemdaling onder de Ballastplaat; een groot stuk zeebodem – vlakbij het beschermde eilandje Griend – dat bij laag water droogvalt. Door zoutwinning kan op sommige plaatsen onder de Ballastplaat de bodem tot wel 1 meter dalen. Het is ESCO nog niet gelukt om te meten hoe hoog de bodem nu ligt, en het is ook nog maar de vraag of dit ooit gaat lukken. Zonder het goed meten van de hoogte van de droogvallende gedeeltes van het Wad is er geen enkel zicht op de omvang van de schade door zoutwinning aan het Werelderfgoed.

Geen betrouwbare monitoring

Al in 2013 waarschuwden wetenschappers en natuurbeschermers dat het behoud van de unieke kenmerken en unieke vogelsoorten van Werelderfgoed Waddenzee in gevaar komen als op deze plek deze vorm van mijnbouw wordt toegestaan. ‘ESCO kreeg toch een vergunning, omdat de Minister het winnen van zout met de ‘hand aan de kraan’ voor dit unieke werelderfgoed in 2018 toch betrouwbaar achtte. Met als voorwaarde dat ESCO alle effecten van mijnbouw op de natuur in en onder de Waddenzee goed zou monitoren. Het rapport dat nu verschenen is, toont aan dat dat niet het geval is. Dus vinden wij het logisch dat ESCO nu moet stoppen en pas weer verder mag als de monitoring wel op orde is’, aldus Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging.

Overheid, grijp in!

Voor de Minister was het rapport van de onafhankelijke Audit Commissie tot nu toe nog geen reden om het werk van ESCO stil te leggen. Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging: ‘Dit staat haaks op de plicht van de Nederlandse regering om dit werelderfgoed zorgvuldig te beschermen en beheren. Zoutwinning leidt echt tot aanzienlijke bodemdaling. Daar is iedereen het over eens. In dit unieke gebied is elke millimeter bodemdaling te veel. Zeker als de zeespiegel ook nog eens sneller en meer zal stijgen. Als bedrijven dan hun wettelijke plicht ontoereikend uitvoeren mag je van de overheid verwachten dat ze ingrijpt. Dat lijkt niet zo, en dus vragen we aan de Tweede Kamer om de Minister te dwingen deze schadelijke vorm van mijnbouw onder de Waddenzee zo snel mogelijk stil te leggen.’

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven