Opening van de Plaats

Op 14 juni 2019 was het eindelijk zover. Deze dag werd De Plaats na ander halfjaar verbouwen officieel geopend. De Plaats is ontstaan vanuit de wens om laagdrempelig kerk te zijn. Mensen die niet (meer) zo vertrouwd zijn met de kerk willen we graag bereiken. Daarbij ligt de focus op groepen als tiener, jongeren en ‘zinzoekers’. Een ontmoetingsruimte voor zinzoekers is de breedste zin van het woord.
Ruim een jaar is het bestuur met de beheerder en de vrijwilligers bezig met de opbouw van activiteiten.
Activiteiten die ook vast terugkeren in het programma zoals Oaderwets metenander, waarbij gekookt wordt voor ouderen, gerechten van welleer. Maar ook worden dan de oudhollandse spelletjes gedaan zoals sjoelen. Een andere succesvolle activiteit is de Kinderochtend, in de zomerperiode elke woensdagochtend. Er wordt geknutseld en een bijbelverhaal gelezen, gezongen.
Het officiële moment van de opening moest nu nog plaatsvinden. Toen alle werkzaamheden waren afgerond, nu ook de schuur en de tuin gereed waren, was het moment daar om de opening te houden.
Tijdens de verbouwing heeft de beheerder in de tuin een oude welput ontdekt. Deze kon bij de opening een rol spelen. Het thema werd dan ook Water wordt wijn. Onze pionierspredikant Sijbrand Alblas haalde samen met Afke Boezewinkel (federatie doopsgezind-gereformeerd) en Agatha Wetting van de rooms-katholieke parochie symbolisch wijn uit de put. Dit werd gedeeld met de bezoekers van de opening.
Na het officiële deel werd aan de bezoekers aangeboden om kennis te maken met een proeverij van de activiteiten. Zo was er een korte stiltewandeling, is er een groep bezig geweest met muziek en het instuderen van een openingslied, voor de kinderen was er een speciale hoek ingericht met cake versieren en verder was er natuurlijk ruimte voor de ontmoeting en een goed gesprek.
Aan het einde van de middag was de afsluiting met de muziekgroep die het lied ten gehore bracht, en de ingestudeerde dans werd uitgevoerd.
Het bestuur van de Stichting de Plaats kijkt terug op een zeer geslaagde dag, mede door de warme belangstelling van gemeenteleden, eilanders, vaste gasten, kerkelijk bestuurders, collega pioniers uit het land en de inzet van onze vrijwilliger.

Persbericht, Nes Ameland, 17 juni 2019
Fototentoonstelling Eendenkooien in het Waddengebied
‘’Groene Monumenten in Vogelvlucht’’
Eendenkooien horen bij het Waddengebied. Ooit waren er wel 140 langs de kust en op de eilanden. 24 kooien die nog over zijn, zijn de afgelopen jaren zorgvuldig gerestaureerd.
De fototentoonstelling ‘Groene Monumenten in Vogelvlucht’ laat de diversiteit en de schoonheid van de kooien zien en is de hele zomer te bezoeken in het Natuurcentrum in Nes op Ameland.
Bijzonder cultuurgoed!
De eendenkooien maken deel uit van de cultuurhistorie van het hele Waddengebied. In de kooien werden eenden gevangen voor consumptie. Dat gebeurt nog steeds in enkele kooien; andere kooien zijn nu in gebruik als excursiekooi of voor wetenschappelijk onderzoek. Het ambacht van kooiker wordt nog steeds levend gehouden. Gelukkig maar, want ook de kooiker maakt deel uit van dit bijzondere cultuurgoed!
Groene monumenten De groene monumenten zijn niet alleen dragers van vele verhalen, maar ook beeldbepalende landschapselementen die als eilanden in het lage en lege waddenland liggen. Dankzij de verplichte rust in een eendenkooi, vastgelegd in het afpalingsrecht, kon de natuur zich er ongestoord ontwikkelen, waardoor bijzondere biotopen zijn ontstaan die plaats bieden aan specifieke flora en fauna.
Restauratie afgerond In september 2018 werd het restauratieproject De Kongsi van de Eendenkooi afgerond. Ter ere daarvan heeft Dutch Heritage Photography alle eendenkooien vanuit de lucht gefotografeerd. Dat levert een fascinerend beeld op van de rijkdom en variaties in vormen van de kooien. Ook laten ze heel mooi zien wat de relatie is tussen de eendenkooien en het vogelrijke Werelderfgoed Waddenzee.
De Amelander Nassaukooi
In de tentoonstelling krijgt de Amelander Nassaukooi extra aandacht. Deze kooi is ook te bezoeken. Op eigen gelegenheid met een toegangskaartje, verkrijgbaar bij restaurant het Koaikershuus. Of met een kooiker tijdens een eendenkooi excursie. Meer informatie via www.amelandermusea.nl / info@amelandermusea.nl.
Fototentoonstelling Eendenkooien in het Waddengebied, ‘’Groene Monumenten in Vogelvlucht’’, is deze zomer te zien in het Natuurcentrum op Ameland, Strandweg 38,
9163 JZ Nes Ameland.
Noot voor de redactie Wilt u meer informatie over deze tentoonstelling? Neem dan contact op met Aleida Edes, aleidaedes@amelandermusea.nl / 06-12660451 / 0519-542737
Wilt u meer weten over het project Kongsi van de Eendenkooi, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland, 0512 383 800 of j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl
De Kongsi van de Eendenkooi is mogelijk gemaakt door de drie waddenprovincies en het Waddenfonds.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven