Bochtafsnijding Vloedgeul Holwerd-Ameland

Het ontwerp-Projectplan Bochtafsnijding Vloedgeul Holwerd-Ameland heeft ter inzage gelegen van 31 augustus 2018 tot en met 11 oktober 2018. Gedurende deze ter inzage periode heeft Rijkswaterstaat één zienswijze ontvangen van Waddenvereniging, mede namens de Coalitie Wadden Natuurlijk. Deze zienswijze is door Rijkswaterstaat in behandeling genomen.

De zienswijze is in essentie weergegeven in de Nota van Antwoord. In deze nota is aangegeven op welke wijze Rijkswaterstaat Noord-Nederland is omgegaan met de zienswijze. Rijkswaterstaat heeft op basis hiervan het Projectplan vastgesteld op 30 oktober 2018. Het Projectplan wordt samen met de Nota van Antwoord gepubliceerd.
 
De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 november 2018 tot en met 21 december 2018. Digitaal zijn alle documenten te bekijken via https://www.waddenzee.nl/overheid/bochtafsnijding-holwerd-ameland/
 
De vergunning op basis van de Wet natuurbescherming in het kader van de gebiedsbescherming is verleend. De aanvraag van de ontheffing Wet Natuurbescherming (soortenbescherming) en de Omgevingsvergunning doorlopen de procedure bij de daarvoor bevoegde gezagen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven