Doorbraak plan De Hagen lijkt aanstaande

Op 13 augustus buigt de gemeenteraad van Ameland zich over een voorstel om voor de locatie De Hagen in Hollum de procedure op te starten voor het wijzigen van de bestemming. Het betreft het perceel waar nu nog vier gemeentewoningen op staan. De woningen zullen worden gesloopt ten gunste van een parkeerterrein bij de supermarkt van ondernemer Douwe Bakker.

Alternatieve locaties voor verplaatsing van de supermarkt zijn niet meer aan de orde.

Het voorstel dat nu voorligt, zal inhoudelijk overeenkomen met het eerdere plan zoals door de raad werd vastgesteld op 26 oktober 2015. Na dit besluit werd in december 2015 een koopovereenkomst gesloten tussen de gemeente en Bakker. De gemeente verplichtte zich toen de huisjes op het perceel te slopen, een parkeerterrein aan te leggen en dit te leveren aan Bakker. Hiermee zou ook een einde komen aan een al langer lopend grondconflict.

Op 2 november 2016 liep de bestemmingswijziging echter vast bij de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat de gemeente een tweetal technische gebreken nog moest herstellen. Toen de raad die reparaties niet uitvoerde, werd de bestemmingswijziging op 19 april 2017 vernietigd. De koopovereenkomst tussen Bakker en de gemeente bleef wel bestaan.

Sindsdien verkeert plan De Hagen in een impasse; het parkeerterrein kan niet worden uitgebreid en de leegstaande huisjes worden niet gesloopt. De gemeente kan dus haar contractuele afspraken niet nakomen. Om uit deze impasse te komen hebben ondernemer Bakker en de gemeente in 2017 en 2018 diverse pogingen gedaan om op een andere locatie ruimte te vinden voor de supermarkt. Negen alternatieve locaties zijn bekeken, maar geen daarvan bleek haalbaar.

Alle politieke partijen spraken na de verkiezingen van maart 2018 uit dat het probleem ‘De Hagen’ in beginsel losgekoppeld moest worden van de locatiekeuze. De raad geeft daarmee aan zo snel mogelijk een punt te willen zetten achter de impasse en het initiatief voor eventuele verplaatsing primair bij de ondernemer te laten.

De conclusie van de locatiestudie en de mogelijkheid tot aankoop van een aangrenzend perceel hebben geleid tot het besluit van de ondernemer om zijn supermarkt op de huidige locatie te handhaven. Met de aankoop van het aangrenzende perceel liggen er nieuwe mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen. De gemeente is nog gebonden aan het koopcontract uit 2015 en wil daar nu uitvoering aan geven.

De gemeente heeft al gesproken met omwonenden aan De Hagen en heeft hun bezwaren gehoord. Mogelijk leiden deze in de uitvoering nog tot detailaanpassingen. Douwe Bakker zegt toe dat zijn schadeclaim aan het adres van de gemeente van tafel gaat als de bestemmingswijziging alsnog doorgang kan vinden. Daarmee lijkt een evenwichtige oplossing van de jarenlange impasse gevonden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven