Advies wetenschappelijke commissie Zeehondenopvang

Op 13 maart 2018 heeft de wetenschappelijke commissie Zeehondenopvang een advies uitbrengen aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toekomst van de zeehondenopvang.

Zeehondencentrum Pieterburen, A-Seal in Stellendam, Ecomare op Texel en het opvangcentrum op Terschelling, alsmede de stichting Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ) i/o hebben op 6 februari kennis genomen van een eerder conceptadvies en daarop een gezamenlijk standpunt geformuleerd.

De opvangcentra hebben waardering voor het vele werk dat de commissie heeft verricht, maar plaatsten ook tal van kritische kanttekeningen bij het advies tijdens een door de commissie gehouden Stakeholdermeeting. Ook vinden de centra dat ze te weinig tijd hebben gekregen om inhoudelijk echt goed in te gaan op de materie.

De opvangcentra willen graag hun verantwoordelijkheid nemen om een zorgvuldige implementatie van enkele adviezen mogelijk te maken. De centra vinden dat er rekening gehouden moet worden met hun expertise bij de uitwerking van de voorgestelde werkwijzen en bij het bepalen van de haalbaarheid en wenselijkheid van de nu geschetste kaders. 

Dat opvang meer eenduidig gereguleerd moet worden, staat voor de centra buiten kijf.

Wel willen de centra (die overigens bekostigd worden door donateurs en sponsors) hun uiterst relevante rol benadrukken:
– Mede dankzij de opvangcentra, lobby en onderzoek zijn de populaties – die in de jaren zeventig bijna helemaal waren verdwenen – uitgegroeid tot krachtige populaties;
– Ten tijden van calamiteiten (virusuitbraken, natuurrampen e.d.) beschikt de overheid over krachtige en kundige organisaties die kunnen opvangen, helpen en adviseren; 
– Dankzij de centra hebben we goed zicht op wat er gebeurt in en om onze zeeën. De opvangcentra spelen een cruciale rol in het voeden van wetenschappelijk onderzoek tot nu toe met relevante data;
– Dankzij het bestaan van de centra heeft de overheid voorzieningen met goed getrainde mensen die voorkomen dat dieren bij particulieren in badkuipen worden opgevangen;
– Daarnaast spelen de centra een belangrijke rol in de publiekvoorlichting, hebben de centra een enorm publieksbereik en spelen ze een belangrijke rol in natuureducatie: De centra willen bewustwording bij het grote publiek bevorderen zodat men voorzichtig omgaat met de natuur.

De opvangcentra wachten nu het definitieve advies met belangstelling af. Ze hebben de intentie om de minister te ondersteunen bij de vaststelling van kaders voor een eigentijds en breed gedragen zeehondenakkoord; het formeren van een taskforce voor verdere uitwerking en zorgvuldige implementatie van de adviezen in de praktijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven