Platte oesters gevonden in de Waddenzee

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten van Texel. Nader onderzoek bevestigt nu dat het om de platte oester gaat. Daarnaast is er nog een andere locatie ontdekt, iets ten zuiden van Vlieland.

De vondst is bijzonder. Honderd jaar geleden was het schelpdier nog een veelvoorkomende soort. Maar door intensivering van de visserij en een aantal ziektes nam de populatie snel af. Algemeen werd gedacht dat de platte oester al lang uit de Waddenzee verdwenen was.

De ontdekking dat er toch nog levende platte oesters zijn, werd gedaan door een Texelse visser/oesterraper. De waarneming is doorgegeven aan het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Dit samenwerkingsverband van verschillende partijen in het Waddengebied werkt namelijk aan de terugkeer van de platte oester in het Werelderfgoedgebied. Op het moment van de ontdekking was er net een enquête uitgezet onder de oesterrapers.

Deze zomer heeft PRW vervolgens de opdracht gegeven aan Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga om een survey uit te voeren om de melding te verifiëren. Het onderzoek is ondersteund door Natuurmonumenten. Uiteindelijk is op deze locatie een aantal levende platte oesters gevonden. Deze hadden zich gevestigd op diverse soorten schelpdieren. Door Wageningen Marine Research zijn larven ontdekt in de waterkolom. Naar aanleiding van de vondst heeft men eerdere onderzoeksgegevens doorlopen en blijken nog meer levende platte oesters gevonden te zijn.

De ontdekking van de platte oesters in de Waddenzee is een opsteker voor de Waddennatuur en het herstelproces, vertelt oesterdeskundige Hein Sas. ,,Het bevestigt dat er inderdaad gunstige groeicondities voor de soort in de Nederlandse Waddenzee zijn, zoals eerder al bleek uit ons onderzoek. Maar het gegeven dat deze populatie in een klein gebied aanwezig is, dicht bij de oorspronkelijke bron, laat zien dat zijn verspreidingsvermogen beperkt is. Daarom denken we dat de platte oester in de Waddenzee met een actief herstelprogramma een duwtje in de rug kan gebruiken om verdere verspreiding mogelijk te maken. Een programma met goede wetenschappelijke begeleiding.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven