Presentatie woordenboek van het Amelander dialect

Op dinsdag 15 november zal om 19.30 uur in de Burgemeester Walda Scholengemeenschap in Nes het woordenboek van het Amelander dialect, het Groat Amelander Woa’deboek, worden gepresenteerd. De avond wordt georganiseerd door de Amelander cultuurhistorische stichting De Ouwe Pôlle.

Ameland heeft een eigen dialect. Dat heeft zowel kenmerken van het Fries als van het Nederlands. In die zin is het een broertje van andere mengdialecten als het Stadsfries en het Bildts. Hoewel gebaseerd op dezelfde formule, kent het Amelands toch een flink aantal eigen kenmerken. Heel bijzonder zijn ook de talloze verschillen op het eiland zelf, vooral tussen de oostelijke en westelijke dorpen, waarbij Ballum soms weer een eigen positie inneemt.

Het was Anton Oud (1935-2006) die zodanig geïnspireerd werd door zijn moedertaal dat hij besloot om deze vast te leggen. In 1977 begon hij met het verzamelen en beschrijven van Amelander woorden, wat tien jaar later zou uitgroeien tot het bij de Fryske Akademy verschenen Woa’deboek fan ut Amelands.

De vele positieve reacties op dat woordenboek brachten Oud op het idee om na zijn vervroegde pensionering aan een nieuwe en veel uitgebreidere versie te beginnen. Helaas werd hij ernstig ziek, maar hij slaagde er toch in om voor zijn dood een eerste complete versie van het woordenboekdeel op te leveren. Daarna werd zijn manuscript door leden van de eilander werkgroep aangevuld, vooral met dialectische informatie, en kreeg het manuscript op de Fryske Akademy nog een aantal bewerkingen. Het woordenboek werd bezorgd door taalkundige Siebren Dyk van de Fryske Akademy.

Tijdens de presentatie van het woordenboek op 15 november zal Siebren iets over de kenmerken van het Amelander dialect vertellen. Naast het officiële gedeelte volgt nog een presentatie van klas 4 en een korte voorstelling van theatergezelschap Sameland.

Datum en tijd: dinsdag 15 november 2016 | 19.30

Locatie: Burgemeester Walda Scholengemeenschap, Ballumerweg 24, Nes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven