Alternatieve dienstregeling WPD

Onlangs zijn door de Tweede Kamer tijdens het VAO Wadden diverse moties aangenomen waarmee de problematiek vertragingen veerdienst in een veel breder perspectief wordt geplaatst. Deze moties hebben ertoe geleid dat de fractie van Ameland ’82 op 4 april vragen heeft gesteld en erop aandringt dat de Raad actief betrokken blijft bij het overleg met WPD.

Vooruitlopend op komende discussies en overleggen met WPD heeft de fractie van Ameland’82 een alternatieve dienstregeling opgesteld die in hun beleving tegemoet komt aan het grotendeels opheffen van de vertragingen. Uiteraard blijft zij streven naar een permanente oplossing voor het opheffen van de vertragingen.

dienstregeleingAM.pdf

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven