Waterschappen ontvangen € 6,9 miljoen dijkverbetering

De Noordelijke waterschappen kunnen starten met de uitvoering van verschillende pilots om te komen tot snellere, goedkopere en toch gedegen dijkversterking. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft het plan van aanpak de POV-Waddenzeedijken positief beoordeeld en € 6,9 miljoen euro beschikbaar gesteld.

POV Waddenzeedijken

Volgens de norm moet een groot deel van de Waddenzeedijk (dijkring 6) worden verbeterd. Vanuit het HWBP hebben de waterschappen de opdracht om dat sneller én goedkoper te doen. Omdat er in het Waddengebied vele ontwikkelingen spelen, lag het voor de hand om eerst een aantal zaken te onderzoeken en vast te stellen en daarna op projectniveau een verkenning te starten. Dit doen de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân onder de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W).

Van kijken naar werken

Met regionale en lokale stakeholders is gekeken naar verbeteringsideeën om zo tot gedragen resultaten te komen. Dit is verwerkt in het Plan van Aanpak. Hierin komen verschillende pilots naar voren die we de komende jaren uit gaan voeren. Denk dan aan Brede Groene Dijk, Rijke Dijk of Dubbele Dijk, onderzoeken naar steen- en grasbekleding en dergelijke. Pilots die ons en de rest van Nederland informatie geven over diverse dijkverbeteringsmogelijkheden. Kijk voor een overzicht van de pilots op www.pov-waddenzeedijken.nl

Goedkeuring Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak is goedgekeurd door het HWBP, het programmabureau van het ministerie. Tijdens een bijeenkomst met de algemeen bestuursleden van de drie Noordelijke waterschappen, kwam Richard Jorissen, directeur HWBP, persoonlijk de beschikking overhandigen. Bestuurder Bé de Winter: “Ons programmateam heeft keihard gewerkt aan een gedegen plan, dit is met deze beschikking beloond door het HWBP. We zijn erg blij dat we nu aan de slag kunnen, om samen te werken aan de waterveiligheid.”

De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven