Nieuwjaarstoespraak 2016 burgemeester de Hoop

De afgelopen jaren heb ik hier dikwijls gestaan met de openingszin, “We hebben weer een goed jaar achter de rug”. Ik heb hier voor deze keer een beetje moeite mee, om dat zo te zeggen. Ik zal het u uitleggen. Inderdaad is het zo dat Ameland het, economisch gezien, weer beter heeft gedaan dan het jaar daarvoor. En ondanks dat het niet de beste zomer was, zijn er weer een beetje meer bezoekers geweest.

De evenementen zijn allemaal weer goed verlopen en de Kunstmaand was zo succesvol dat we het er nog over hebben.

Verleden jaar heb ik u verteld over het faillissement van de ouderenzorg instelling Pasana, en het effect daarvan op ons verzorgingshuis De Stelp op Ameland. We maakten ons grote zorgen over het behoud van de ouderenzorg op Ameland en we leefden mee met al diegenen die werkzaam waren binnen Pasana, en een onzekere tijd tegemoet gingen.

Ik sprak toen uit dat we alles in het werk zouden stellen, voor zover dat binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt, om de curator te helpen de ouderenzorg op Ameland een goede doorstart te laten maken. Natuurlijk is het altijd zo dat dit soort ingewikkelde bestuurlijke processen zich voor het grootste deel van de tijd achter de coulissen plaatsvinden. En dat pas naar buiten getreden kan worden, als er resultaat is.

Maar neemt u maar van mij aan dat de gemeente, de wethouder, zich tot het uiterste heeft ingespannen om de gemeentelijke wensen bij de curator, bij het zorgkantoor en bij de nieuwe eigenaar zeer goed over het voetlicht te krijgen. En nu weten we inmiddels, met resultaat! De ouderenzorg op Ameland is behouden.

Er wordt gestreefd naar één gezamenlijk aanpak van thuiszorg, extramurale zorg en intramurale zorg voor het hele eiland, met als doel onze ouderen zo goed en zo lang mogelijk oud te laten worden óp het eiland. Helaas houden we wel een financiële kater over van dit faillissement, omdat de gemeente een bankgarantie uit het verleden kwijt is.

Ook zal het u niet ontgaan zijn dat de gemeente Ameland verleden jaar een zeer grote stap gezet heeft in haar streven naar volledige duurzame energievoorziening op het eiland. De gemeenteraad nam in juni 2015 het wijze besluit om te starten met de bouw van het grootste zonnepark van Nederland, op Ameland. En aan het einde van de zomer werd er al met de bouw gestart.

Nu, begin januari 2016, kunnen we zeggen dat het park zo goed als af is en kunnen we binnenkort starten met de productie van stroom voor meer dan alle huishoudens op Ameland.

Ook zal Arriva het komend jaar gaan rijden met elektrische bussen op Ameland zodat de capaciteit van het zonnepark ten volle benut kan worden.

Ameland heeft al jaren een zeer goede samenwerking met onze duurzaamheids partners, NAM, Gasterra, Eneco en Phillips Lightning. En daar is een hele belangrijke samenwerkingspartner bijgekomen. Ameland heeft een exclusief overeenkomst gesloten met het het energietransitiecentrum Entrance van de Hanze University in Groningen.

Entrance zal op Ameland praktijktoetsen gaan doen van energie-innovaties die bij hun getest zijn. Hiermee heeft Ameland ook een belangrijke stap gezet in het streven om het onderwijs op het eiland te versterken.

Waarom dan toch moeite hebben met het terugkijken op een goed jaar? U zult er allemaal waarschijnlijk wel last mee hebben.

Ik doel natuurlijk op de vluchtelingencrisis die momenteel aan de gang is. Iedere dag zien we beelden van ontheemde mensen die een veilig heenkomen zoeken. Ook ik schrik wanneer ik zie hoe we hiermee worstelen.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat mensen ongerust zijn als, er slecht gecommuniceerd, te veel vluchtelingen in één keer bij een gemeenschap worden geplaatst. Maar er zal wel een oplossing moeten komen.

Ons beeld van vluchtelingen klopt ook niet meer. Dit zijn geen arme mensen met een botje door de neus, dit zijn gewone moderne gezinnen zoals u en ik hebben.

En het zal je maar gebeuren dat je een gewoon modern leven had en alles wordt kapot geschoten, dat je dan na je vlucht naar Europa een gelukzoeker wordt genoemd, alleen maar omdat je weer een veilig leven wilt hebben.

De oorzaken van deze oorlogen liggen ook veel dichter bij ons dan we denken en weten. De oorzaken liggen voor een groot gedeelte in de wereldwijde klimaatproblematiek, de schaarste aan energiebronnen en het ontstaan van droogte. Met als gevolg landverhuizingen naar de steden en het feit dat het westen de grootste wapenleverancier is bij conflicten die daardoor ontstaan.

We zullen ons er op moeten instellen dat deze volksverhuizingen, die niet nieuw zijn overigens, nog wel een tijdje aan zullen houden. Daarom is het nemen van verantwoordelijkheid in het klimaatvraagstuk ook een belangrijke bijdrage, ook op Ameland.

Hoe staat Ameland in dit alles?

Ameland is logistiek te klein om een groot AZC te hebben, maar we hebben wel aan de vluchtelingen coördinator laten weten dat er ruimte is voor kleinschalige opvang van gezinnen bij particulieren.

Daar is tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt. Maar als het zo ver komt, dan hoop ik dat de Amelanders hun sociale hart laten spreken.

Intussen moeten we eens nadenken hoe we elders andere gemeenten of instellingen kunnen ondersteunen vanaf Ameland. Zodat zij al het gewicht niet alleen hoeven dragen.

Want immers, wij hebben het goed.

Dames en heren,

Ik heb u deelgenoot willen maken van mijn dilemma en ik hoop dat we samen onze welvaart kunnen delen met diegenen die deze steun hard nodig hebben. Delen betekent samen genieten van iets waarvan je toch teveel had. Hetgeen wat je ervoor terug krijgt, is vele malen meer waard.

Ik wens u en ons een goed en wijs 2016 toe.

Albert de Hoop

{backbutton}

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven