Lage vangsten bij aanbodonderzoek Waddenkust

Afgelopen seizoen heeft het aanbodonderzoek langs de Waddenkust – onderzoek naar trekvissen die vanuit de Waddenzee het zoete binnenwater willen intrekken – de slechtste cijfers opgeleverd sinds de start in 2012. Het gaat vooral om jonge paling (glasaal), stekelbaars en spiering. Op 17 december is de officiële presentatie van deze uitkomsten.

Waardevolle gegevens

Vier jaar lang is het aanbod onderzocht. Van deze jaren bleek 2013 een topjaar met beduidend meer glasaal en driedoornige stekelbaars dan in alle andere onderzoeksjaren. In 2014 zette dit echter niet
door. Het niveau van aanbod zat dat jaar ongeveer op 65% van 2013. Dit jaar, 2015, werden er circa 29.211 trekvissen geteld, dit is 20% van het aantal in 2013. Bij vergelijkbare onderzoeken langs de
Noordzeekust bleek het aanbod ook zeer laag.

Mogelijke oorzaken

Dit lage aanbod kan verschillende redenen hebben. Zoals bijvoorbeeld het koude voorjaar, de klimaatverandering en wijziging in oceaanstromen, waterkrachtcentrales in rivieren, overbevissing of mogelijke versnippering van het leefgebied. Het lage aanbod hangt ook samen met de voorheen slechte bereikbaarheid van voortplanttingsgebieden door barrières, zoals sluizen en gemalen. Deze
zijn de laatste jaren grotendeels opgeheven, maar de levenscyclus van de paling is ongeveer 7 jaar, waardoor de gevolgen van deze verbetering pas later echt merkbaar is.

Onderzoek

Het onderzoek vond vanaf 2012 plaatst tijdens de voorjaarstrek, van half februari tot en met juni. Bij 16 uitwaterende sluizen en gemalen langs de Waddenkust tussen Den Helder en Nieuwe Statenzijl werd
twee maal per week met een kruisnet gevist bij hoog water. Een intensieve klus, die hoofdzakelijk door vrijwilligers is uitgevoerd. Zo is de hoeveelheid trekvis langs de kust gedurende meerdere jaren in
beeld gebracht. Het levert waardevolle gegevens op over de vraag waar en in welke aantallen de vissen ons binnenwater in willen trekken en of ze dat lukt ondanks de hoge dijken en moderne gemalen en sluizen. Onmisbare informatie voor de waterschappen in hun taak om de vismigratie langs de kust en in het achterland te verbeteren.

Ruim baan voor vissen

Het onderzoek komt voort uit het project ‘Ruim Baan voor Vissen’, een project van de vier noordelijke waterschappen en organisaties als de Hengelsportfederatie. Door sluizen, stuwen en gemalen langs
de Waddendijk én in het achterland passeerbaar te maken voor vissen, werken ze aan het verbeteren van de leefomstandigheden van trekvissen. Het Waddenfonds draagt hieraan bij.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven