Plastic Soep een groot probleem

Vervuiling door plastic soep is een groot probleem in het Waddengebied, dat tegen moet worden gegaan.

Dat vinden verschillende milieu- en natuurorganisaties, die tijdens een werkconferentie hebben besloten samen te zullen gaan werken om de vervuiling aan te pakken. Aan de conferentie namen onder andere medewerkers van waterschappen, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat, afvalverwerkers en strandjutters deel.

Er wordt veel plastic afval gevonden in het Waddengebied, wat zeer schadelijk is voor dier, natuur en milieu. Dieren zien plastic aan voor voedsel, eten het op en gaan er aan dood. Het plastic dat wordt gevonden is zeer uiteenlopend. Dijkstra:

Ook de aanwezigheid van microplastics is een steeds groter wordend probleem. Zonder dat we het doorhebben zitten er microplastics in heel alledaagse producten, zoals bijvoorbeeld tandpasta of cosmeticaproducten als zeep en bodyscrubs. Behalve dat deze microscopisch kleine deeltjes samen met zwerfplastic in het oppervlaktewater terechtkomen en veel schade aanrichten bij dieren, komen er bij de afbraak van plastic stoffen vrij die ook voor de mens zeer ongezond zijn.

Bekend is dat de chemische afbraakproducten van plastic bij mens en dier lichamelijke en neurologische aandoeningen kunnen veroorzaken, evenals hormonale verschuivingen. De kans dat ze in ons voedsel en drinkwater terechtkomen is aanwezig, en daarom is het wenselijk dat de overheid probeert de het gebruik van plastics die feitelijk overbodig zijn terug te dringen.

Volgend jaar komen alle deelnemers van de werkconferentie weer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en acties op elkaar af te stemmen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven