Ministerie van EZ in gebreke gesteld

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben het Ministerie van Economische Zaken in gebreke gesteld in verband met hun WOB-verzoek van mei dit jaar.

De natuurorganisaties hebben vijf maanden geleden al gevraagd om alle informatie die het ministerie heeft over de zoutwinning onder de Waddenzee. 

Een WOB-verzoek is een vraag om informatie van een overheidsorgaan, waarbij een beroep wordt gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). 

Het Ministerie van Economische Zaken verleende op 12 mei de definitieve vergunningen voor zoutwinning onder de Waddenzee. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland zijn in beroep gegaan tegen deze vergunningen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State dit beroep gaat behandelen.

De natuurorganisaties zijn er niet van overtuigd dat de zoutwinning geen schade zal veroorzaken aan de waddennatuur. Zoutwinning veroorzaakt bodemdaling. Zoutbedrijf Frisia en het Ministerie denken dat de natuurlijke processen in de Waddenzee die bodemdaling helemaal op kunnen vangen. De natuurorganisaties betwijfelen dat.

De zoutwinning moet plaats gaan vinden onder de Ballastplaat. Deze plaat is juist heel belangrijk voor grote aantallen wadvogels. Als de zandplaat zakt, is er minder voedsel beschikbaar voor deze vogels.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven