Je blijft op Ameland tenzij

Zorgcoöperatie Ameland organiseert deze enquête om te inventariseren of u achter de doelstelling van de Zorgcoöperatie Ameland staat, te weten: “Je blijft op Ameland tenzij..”.

Als Amelanders zorg nodig hebben moeten ze die op Ameland kunnen krijgen tenzij het echt niet anders kan. Dat is ons uitgangspunt. Dat bedoelen we met “Je blijft op Ameland tenzij….”.

Er is al veel mogelijk op Ameland, maar er kan meer. Daarvoor is goede samenwerking tussen alle zorgaanbieders, de gemeente en de zorgverzekeraar en de inwoners van Ameland nodig. De Zorgcoöperatie Ameland wil ten behoeve van die samenwerking een verbindende rol spelen tussen deze partijen. Zij wil dat doen op basis van de wensen en ideeën van de inwoners zelf.

Wij zijn benieuwd naar uw mening of Zorgcoöperatie Ameland (ZcA) door moet gaan als verbindende organisatie voor welzijn en zorg op Ameland. Graag vragen wij u om uw deelname aan deze enquête. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De geanonimiseerde resultaten worden gebruikt om te kunnen bepalen of er voldoende draagvlak is voor de ZcA, of mensen bereid zijn een bijdrage te leveren, hoe hoog en of zij ideeën, wensen of verbeteringen hebben op het gebied van welzijn en of zorg. De uitkomst willen wij presenteren op de bijeenkomst van zorgaanbieders op Ameland, in november of december 2015. En natuurlijk krijgt u als dat wilt een terug koppeling.

Deze enquête wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg en is volledig anoniem. Qualizorg ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. ZcA komt niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Zorgcoöperatie Ameland is ontstaan naar aanleiding van het faillissement van De Stelp vorig jaar. Daarmee dreigde een belangrijke voorziening op Ameland te verdwijnen. Nu de KwadrantGroep De Stelp heeft overgenomen is deze dreiging voorlopig afgewend. Maar om welzijn en zorg op Ameland toekomstbestendig te maken en echt invulling te geven aan “Je blijft op Ameland tenzij….” is meer nodig. Daar wil de ZcA op basis van de wensen en ideeën van de inwoners zelf graag een rol in spelen.

De werkgroep die de ZcA voorbereid bestaat uit Gerard Metz, Jacob de Groot, Piet IJnsen, Paula Metz, Tonnie Overdiep, Sjirk Klasema en Carla Plagge. De leden van de werkgroep kennen het eiland goed en worden door de bewoners herkend. Ze denken en werken vanuit een coöperatieve gedachte en nemen deel op persoonlijke titel. Zij zijn bereid en in staat om vanuit het belang van de coöperatie de inbreng vanuit de verschillende geledingen te behartigen.

Wij verzoeken u om via deze link http://www.zorgvragenlijst.nl/jeblijftopamelandtenzij de enquêtevragen te beantwoorden. Indien u de vragenlijst niet kunt openen kunt u onderstaande link kopiëren en in de adresbalk van uw internetbrowser plakken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven