Zorgcoöperatie Ameland springlevend!

Zorgcoöperatie Ameland (ZcA), de bundeling van initiatieven die een bieding deed op de boedel van Pasana, is achter de schermen nog steeds actief bezig.

De ZcA legde dit voorjaar bij de curatoren van Pasana Care een plan neer om welzijn en zorg op Ameland integraal aan te bieden onder het motto “Je blijft op Ameland tenzij….”. De curatoren, die hebben gezien dat er veel werk is verricht om een gedegen plan op te stellen, bedankten daar de ZcA nadrukkelijk voor.

De curatoren hebben echter voor de zorgaanbieder KwadrantGroep gekozen. De initiatiefgroep van de ZcA heeft zich de afgelopen maanden bezonnen op haar vervolgstappen. De conclusie is dat de bedoeling van ZcA onverkort overeind blijft: “Je blijft op Ameland tenzij…”. Alleen het speelveld is veranderd. 

Inmiddels is de initiatiefgroep uitgebreid met een aantal Amelanders, te weten; Paula Metz, Tonnie Overdiep, Sjirk Klasema en Carla Plagge. Met enkele andere kandidaten worden nog gesprekken gevoerd. De leden van de initiatiefgroep kennen het eiland goed en worden door de bewoners herkend. Ze denken en werken vanuit een coöperatieve gedachte en nemen deel op persoonlijke titel. Zij zijn bereid en in staat om vanuit het belang van de coöperatie de inbreng vanuit de verschillende geledingen te behartigen.

Zorgcoöperatie Ameland is dus springlevend. De ZcA wil de belangen van de Amelander bevolking behartigen in de zorg en welzijn die op het eiland wordt aangeboden. ZcA wil samen met de zorgaanbieders op het eiland onderzoeken hoe we hieraan invulling kunnen geven.

Voor meer informatie, reacties en steunbetuigingen kunt u mailen naar ZcA via het mailadres jeblijftopamelandtenzij@gmail.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven