Wetterskip onderzoekt asbest dijk Ameland

Wetterskip Fryslân gaat de komende maanden nader onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbest in de Waddenzeedijk op Ameland.

De deeltjes die vorige week bij de dijkverbetering onder de grasmat zijn aangetroffen, blijken daadwerkelijk asbest te zijn. Dit heeft het eerste onderzoek bevestigd. Het werk aan de bovenkant van de dijk wordt gedurende het vervolgonderzoek stilgelegd. Het verstevigen van de onderkant van de dijk en de aanleg van de waterdoorgangen gaan wel gewoon door.

Wetterskip Fryslân vindt nader onderzoek naar het totale dijktraject van 16,5 kilometer nodig om duidelijkheid te verschaffen voor aannemerscombinatie Van den Herik-Jansma Drachten die in opdracht van het waterschap de dijkverbetering uitvoert. Onderzocht wordt of er op meer plekken in de dijk asbest aanwezig is. Uit eerder steekproefsgewijs bodemonderzoek zijn geen verdachte locaties aangetroffen. Het waterschap wil nu volledige duidelijkheid voordat het werk aan de bovenkant van de dijk door kan gaan

Om verdere vertraging van de dijkwerkzaamheden te voorkomen, zoekt het waterschap naar een onderzoeksmethode die in de winter kan worden uitgevoerd. De openliggende stukken dijk worden dichtgemaakt, zodat de zeedijk voor het stormseizoen weer veilig is. Voorlopig is het open dijkvak, een smalle strook van 200 meter westelijk van de Pietje Miedeweg, afgezet met hekken en linten.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven