Kansen voor Ameland

Het houdt de gemoederen bezig. Het nieuwe concept betreffende de realisatie van het Kuuroord Resort Spa en Wellness Ameland. Ameland een kuuroord met zelfs de mogelijkheid om de badstatus te verwerven.

Een keurmerk dat wordt toegekend als er aan de criteria zoals deze door de DHV (Deutscher Heilbäder Verband) en ESPA (European Spas Association) wordt voldaan. Niet alleen zeewater, strand, het Wad, de natuur, de streekproducten, maar ook de aanwezigheid van een heilzame bron, Solewater, bieden Ameland kansen om zich in de vitaliteits- en wellnessmarkt positief te onderscheiden. Rond en op de plek van het vergeten zwembad in de Vleijen, zijn plannen ontwikkeld voor Resort Spa en Wellness Ameland.

Afgelopen 29 oktober was er in WestCord Hotel Noordsee een tweede informatieavond omtrent deze ambitieuze plannen. Een veertigtal belangstellenden vulde de presentatieruimte in Hotel Noordsee.
Exploitant Harry Westers had een deskundig gezelschap meegenomen. Namens planontwikkelaar Kontour Vastgoed, Hielke Tillema, Bjarne Mastenbroek van architec-tenbureau Search, internationaal expertise adviseur, Marlies Sobczak, en Reinhard Petry, pro-jectmanager betrokken bij de ES-PA en diverse andere Europese Heilbäder Verbanden.

Het vergeten zwembad in recrea-tiegebied de Vleijen is plotseling weer springlevend. Weliswaar staat ze er nu nog troosteloos en in erbarmelijke staat bij maar er is hoop voor betere tijden. Het was Harry Hutting die vlak bij het zwembad een proefboring deed in de hoop heilzaam water te vinden. In het poreuze zandsteen werd thermalwater, Solewater ontdekt. In een publicatie van de Telegraaf uit 1997 werd de volgende melding gemaakt: nergens in Nederland is het thermalwater, dat op een diepte van 800 meter zit, zou-ter en warmer (36 °C) dan in de bodem van Ameland. Onderzoek van de RGD (Rijks Geologische Dienst) in Haarlem heeft dat aan-getoond.

Harry Hutting wil eind jaren negentig een gezondheidscentrum, een kuuroord, van de grond krijgen. Hij zegt: ‘Juist door de kwali-teit van het Solewater kan Ame-land internationaal in de belang-stelling komen.’ Ook toenmalig burgemeester Roel Cazemier is enthousiast. ‘In tegenstelling tot alle andere plaatsen waar Solewater is aangetroffen hebben de men-sen hier ook nog eens de gezonde en zilte zeelucht erbij. Een unieke combinatie.’ De plannen verdwij-nen echter in de Amelander diep-vries.

Nu zo’n kleine twintig jaar later borrelt het heilzame water weer op. Het Solewater is met zijn 36 gra-den warm genoeg maar is het warm genoeg om de bestuurders, de ondernemers en zijn eilandbe-woners te verwarmen? Die vragen konden beantwoord worden op de informatieavond van jongstleden 29 oktober. Exploitant Harry Wes-ters heeft iets met eilanden. Vlie-land, Terschelling en Ameland. Maar het is juist Ameland waar hij zijn pijlen op gericht heeft. Op Ameland staat zijn WestCord Hotel Noordsee. Op de meegebrachte maquette was te zien hoe het bestaande hotel wordt opgenomen in het schitterend ontworpen Kuuroord Resort Spa en Wellness. Langs de zuidelijke, oostelij-ke en noordoostelijke rand van het resort komen 200 bedden in nieu-we hotelunits. Het verkrotte zwembad wordt in de plannen betrokken. De glijbaan gaat eraf en de koepels worden in de plannen bekleed met gras.

Veel vragen die op de informatie-avond gesteld werden gingen over de situatie van recreatiegebied de Vleijen. Blijft er voldoende speelplek voor de kinderen uit de kampeerboerderijen. Die speelplek blijft er. Helder en duidelijk werd uitgelegd dat het accommodatie-gedeelte en de wellnessfaciliteiten, waaronder het zwembad, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is een totaal concept. Een resort met een overdekt bad en ter plaatse aangeboord heilzaam So-lewater, wellnessfaciliteiten en luxe verblijfsaccommodaties. Zoals architect Bjarne Mastenbroek het verwoordde: ‘Het één kan niet zonder het ander.’

Een investering van 25 à 30 miljoen. Zeker 100 medewerkers zullen werkzaam zijn in het nieuwe resort. ‘Hoe meer eilanders, hoe beter dat is’, stelt Harry Westers.
Het zal ook een enorme impact op de Amelander ondernemers geven. Vitaliteit, spa en wellness bieden grote kansen voor de toeristische ontwikkeling van Ameland. ‘Je moet het samen doen’, stelt Mar-lies Sobczak. ‘De overheid, de ondernemers, de medische dienst-verlening. Er komt een serieus aanbod aan therapeuten. Voor de werkgelegenheid van de eilander kinderen een uitdaging. Voor de gast een exclusief product op weg naar een vitale toekomst.’
Spreker Reinhard Petry noemt het gezondheidstoerisme. Een investe-ring in welbevinden. In Duitsland worden dergelijke kuuroordbezoeken door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

De Klankbordgroep Toerisme Ameland (KTA) is enthousiast en positief over de plannen die er liggen. De KTA is een officieel onderdeel van de VVV, en heeft een eilandbreed gedragen verte-genwoordiging. Voorzitter van de VVV, Joost Lotgering, sprak aan het slot van de avond de wens uit de plannen voor een Kuuroord Resort Spa en Wellness snel te verwezenlijken.
De coalitiepartijen Ameland ’82, CDA en VVD hebben de wens uitgesproken om een wellnesscen-trum in Nes te realiseren. Het is de gemeenteraad die in meerderheid wel of niet akkoord gaat met het voorstel.

Dit artikel is eerder gepubliceerd geweenst in Vakantieblad De Amelander

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven