Tijdelijke stop gaswinning waddengebied

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft grote bezwaren tegen de plannen voor gaswinning bij Terschelling.

Vandaag is een motie aangenomen waarin de kamer verzoekt tot het opschorten van het verlenen van alle vergunningen voor gaswinning in het waddengebied. Het is positief dat er nu massaal politieke weerstand is tegen deze economische activiteiten die onherstelbare schade kunnen berokkenen aan het unieke waddengebied en het Werelderfgoed Waddenzee.

De Tweede Kamer reageerde vandaag met het aannemen van een motie en amendement eindelijk op de grote maatschappelijke onrust tegen mijnbouwactiviteiten in het gebied. Dat kwam in een stroomversnelling na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de gang van zaken rond de aardgaswinning in Groningen en de nieuwe plannen voor gasboringen op of bij Terschelling. Er is al jaren massaal verzet   tegen ouderwetse mijnbouwactiviteiten in het gebied. Niet alleen gaswinning, maar ook zoutwinning vindt men niet passend en te risicovol in een internationaal toonaangevend natuurgebied.

Totdat er een gedegen besluit is genomen over het toekomstige Nederlandse beleid op energie en gaswinning, wil de Tweede Kamer dat alle bestaande en nieuwe vergunningsaanvragen voor gaswinning in het waddengebied bevroren worden. Daarnaast wordt de mijnbouwwet dankzij het amendement zodanig aangepast dat bij toekomstige plannen voor mijnbouw in het waddengebied milieu- en natuurbescherming in brede zin redenen worden om een vergunning te weigeren.

Nieuw is dat de politiek de milieu- en natuurbescherming serieus gaat laten meewegen in de besluitvorming rondom de mijnbouwvergunningen. 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven