Natuur Waddenzee in kaart gebracht

Voor het eerst in de geschiedenis zijn de natuurwaarden van de wadplaten in de Waddenzee nauwkeurig in kaart gebracht.

Onderzoekers namen 12.000 monsters verspreid over alle wadplaten, zochten de rol van stroming en golven uit en deden proeven met het herstel van mosselbanken. Uit het onderzoek blijkt de Waddenzee veel gevarieerder dan tot nu toe gedacht. Mosselbanken spelen daarin een belangrijke rol. Het grootschalig herstel van mosselbanken blijkt geen eenvoudige opgave. Daarmee is bescherming van de bestaande waarden urgenter dan ooit.

Gedurende vijf jaar werkten onderzoekers en natuurbeheerders met steun van het Waddenfonds aan meer kennis over het herstellen van een rijke Waddenzee. Het werk sluit aan bij het overheidsdoel om de rijke Waddenzee van het Werelderfgoed in 2026 te hebben hersteld. Dit leverde o.a. een natuurkaart van de droogvallende delen van de Waddenzee op. Inzicht in het leven in de geulen ontbreekt nog. De kaart laat zien waar de rijkste plekken zich bevinden.

Vijf plekken springen er uit. Deze hotspots van biodiversiteit liggen in de luwte van de eilanden, waar het effect van golfslag beperkt is. De gepresenteerde natuurkaart laat zien waar de toekomstige zeereservaten moeten liggen, om een rijke Waddenzee in 2026 mogelijk te maken. Het onderzoek toont aan dat herstel van de natuurlijke rijkdom geen eenvoudige opgave is. Dit kan alleen door grote delen van de Waddenzee te vrijwaren van exploitatie.

De partners van het project Mosselwad zijn: Vereniging Kust & Zee (EUCC), Universiteit Utrecht, IMARES Wageningen UR, SOVON en Koninklijke NIOZ Het project Waddensleutels is door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Koninklijke NIOZ en Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven