Start reconstructie veerdam Ameland

Rijkswaterstaat start in september 2015 met de uitvoering van de reconstructie van de veerdam bij Nes op Ameland.

Het gaat onder andere om het vervangen van damwanden, het vernieuwen van meerpalen en onderhoudswerkzaamheden aan de aanlegplaats voor de veerboot. Dit is nodig om de veiligheid en bereikbaarheid van de veerdam te garanderen. Naar verwachting is het werk in het najaar van 2016 gereed.

De reconstructiewerkzaamheden aan de veerdam bestaan onder andere uit het aanbrengen van ca. 610 meter verankerde stalen damwanden rond de veerdam. Daarnaast worden meerpalen vervangen. Verder vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de bruggen van de veerinrichtingen. Het werk is op vrijdag 13 maart voorlopig gegund aan waterbouwbedrijf Van den Herik. Deze aannemer voert ook het dijkverzwaringsproject Ameland voor Wetterskip Fryslân uit.

Tijdens de voorbereiding van het werk heeft Rijkswaterstaat de wensen van de belangrijkste gebruikers en belanghebbenden geïnventariseerd. Dit heeft ertoe geleid dat Rijkswaterstaat naast de reconstructie ook de kade langs het oostelijke deel ter hoogte van de aanlegsteigers gaat ophogen en verbreden. Hiermee geeft Rijkswaterstaat invulling aan het maatschappelijk belang ter plaatse.

Door de ophoging en verbreding van de kade in het oostelijke deel ontstaat er meer ruimte ter hoogte van de aanlegsteigers. Hierdoor kunnen verkeersstromen van auto’s en fietsers beter worden gescheiden. Dit komt de veiligheid en doorstroming op de kade ten goede. Ook is er meer ruimte om de schepen te bevoorraden. De veerdam op Ameland krijgt hiermee een kwaliteitsimpuls. Tijdens de werkzaamheden blijft de bereikbaarheid van Ameland gewaarborgd.

Op dinsdag 14 april 2015 organiseert Rijkswaterstaat samen met Wetterskip Fryslân een voorlichtingsavond in het Natuurcentrum Ameland over de plannen van beide overheden.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven