Startsein Slimme Stroom Ameland gegeven

Prins Carlos de Bourbon de Parme kon er vrijdag 19 december 2014 in het Natuurcentrum in Nes niet bij zijn om het startsein voor ‘Slimme Stroom Ameland’ te geven.

Burgemeester Albert de Hoop las bij de opening een verklaring namens de prins voor, waarin hij Ameland feliciteerde en complimenteerde met het bijzondere project. Ook van gedeputeerde Tineke Schokker waren er mooie woorden voor het initiatief dat Ameland heeft genomen. Gedeputeerde Tineke Schokker, burgemeester Albert de Hoop en projectdeelnemer Doeke Visser verrichtten gezamenlijk de openingshandeling.

Binnen het project Slimme Stroom Ameland worden 45 brandstofcellen bij gemeentelocaties, ondernemers en bewoners op Ameland geplaatst die vervolgens collectief slim aangestuurd worden. De brandstofcel kan met zijn hoge rendement en snelle, flexibele regelbaarheid zorgen voor de nodige netstabiliteit van de elektriciteitsvoorziening.

Ameland heeft hiermee een primeur in huis. Het project is met steun van het Waddenfonds en de Provincie Fryslân tot stand gekomen en draagt bij aan de doelstellingen om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie.

Brandstofcellen zetten waterstof, in dit geval verkregen uit aardgas, en zuurstof via een elektrochemisch proces om in elektriciteit. Het elektriciteitsrendement van de op Ameland toegepaste brandstofcellen ligt een factor 2 hoger dan dat van traditionele elektriciteits- centrales. Dit komt doordat de bij centrale elektriciteitsopwekking vrijkomende warmte in bijna alle gevallen niet kan worden benut en er daarnaast transportverliezen optreden.

Door het hoge rendement van de brandstofcel en het gebruik van aardgas is de CO2-emissie (per kWh) slechts een kwart van de emissie van een kolencentrale. Als de brandstofcel gebruik zou maken van biogas kan het systeem zelfs klimaatneutraal worden.

Om het Virtual Power Plant concept zo effectief mogelijk te kunnen toepassen, doet het Energy Transition Center van de Energy Academy Europe te Groningen aanvullend onderzoek naar het centraal aansturen van brandstofcellen.
Projectpartners

De projectpartners van Slimme Stroom Ameland zijn behalve de gemeente Ameland, Provincie Fryslân en het Waddenfonds, gashandelshuis GasTerra en BlueGeneration. Bij de uitvoering van het project zijn onder andere brandstofcelfabrikant Ceramic Fuel Cells, netbeheerder Alliander, Eneco Installatiebedrijven en de Amelander installateurs Faber- Wijnberg installatietechniek, Installatiebedrijf Bunicich, Installatiebedrijf Molenaar en Installatiebedrijf R. Oud betrokken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven