Kansen Werelderfgoed

De Waddenvereniging start een nieuw netwerk, exclusief voor ondernemers, om kennis en ervaringen te delen en te profiteren van de kansen die de werelderfgoedstatus van de Waddenzee biedt.

Het duurzaam in stand houden van de unieke natuurwaarden van de Waddenzee, kan hand in hand gaan met een economische ontwikkeling die gebruik maakt van de waarde van het gebied. Met de gloednieuwe WAD 500 Club wil de Waddenvereniging die kansen samen met ondernemers helpen verzilveren.

Volgend jaar bestaat de Waddenvereniging 50 jaar. Voorlopig hoogtepunt in het werk van de Waddenvereniging is de beslissing van Unesco in 2009 om de Waddenzee de bijzondere status te geven van werelderfgoed. Hiermee kwam er internationale erkenning voor de onvervangbare rust, ruimte en natuur van de Waddenzee. Echter, dat de Waddenzee net zo uniek is als een Great Barrier Reef, Kilimanjaro of Serengeti – alleen dan vlakbij – wordt nog lang niet door iedereen benut.

WAD 500 Club is een nieuwe stap in een ontwikkeling die de Waddenvereniging al een paar jaar geleden heeft ingezet door meer dan dertig ondernemers in het gebied te vragen naar ongebruikte kansen van de werelderfgoedstatus. Daaruit kwam naar voren dat ondernemers wel veel kansen zien, maar het moeilijk vinden om deze goed te benutten. Niemand kan dat individueel oppakken. Sinds twee jaar organiseert de Waddenvereniging samen met recreatieve ondernemers de Werelderfgoedweken en heeft de Waddenvereniging werelderfgoedgidsen opgeleid. Tijdens een exclusieve werelderfgoedexcursie kunnen bezoekers aan het gebied ervaren wat de Wadden zo bijzonder maakt. Met de excursies wordt zowel de natuurbeleving als lokale economie gestimuleerd.

De Werelderfgoedweken zijn een mooi begin, maar om wezenlijk verschil te maken er ervoor te zorgen dat de werelderfgoedstatus ook echt voordeel oplevert, is er volgens de ondernemers en de Waddenvereniging een breed gedragen en intensieve samenwerking nodig tussen natuurorganisaties, overheden en ondernemers. Met WAD 500 Club wil de Waddenvereniging dat met zowel grote als kleine ondernemers uit het gebied onderzoeken en in de praktijk brengen. Arjan Berkhuysen, van oorsprong bedrijfskundige en directeur van de Waddenvereniging: ”Een economie die afhankelijk is van de rust, ruimte en natuur in het gebied lijkt me de beste garantie dat het ook zo blijft. Goed gebruik van de werelderfgoedstatus kan daar bij helpen en dat kan je alleen maar samen doen. Vandaar dit initiatief.”

Alle ondernemers die het wad een goed hart toedragen en graag mee willen denken over hoe natuurbehoud en economie elkaar kunnen versterken, zijn van harte welkom. De Friesland Zorgverzekeraar, Rederij Doeksen, PUUR Terschelling, Flang in de Pan en BlueLoop Originals hebben zich al aangemeld. Voor deelname aan het nieuwe netwerk wordt een symbolische bijdrage van 50 euro gevraagd. Tenminste eenmaal per jaar wordt er een speciale WAD 500 Club netwerkbijeenkomst georganiseerd. Aanmelden kan via de website www.waddenvereniging.nl/wad500. Er is plek voor maximaal 500 ondernemers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven