Slenken op Ameland terug in oude staat

Wetterskip Fryslân heeft op Ameland vijf slenken in oude staat teruggebracht. 

Naast een landschappelijke verfraaiing is er door de verbreding en verdieping van de slenken circa 6 hectare meer waterberging ontstaan. Ook is de waterafvoer verbeterd.

Langs de slenken heeft het waterschap in totaal circa 7 kilometer aan natuurlijke oevers aangelegd. Het herstel van de slenken kost circa 85.000 euro en is één van de maatregelen uit het watergebiedsplan dat Wetterskip Fryslân voor Ameland heeft vastgesteld. 

De vijf slenken met hun vertakkingen zijn de Oosterwijdesloot (Amelands: Oasterwidesloat), Langesloot (Twiedesloat west en Skuutsloat oost), De Slenk (De Slink), De Leijesloot (De Skröbbershoeksloat west en de Leijesloat) en het noordelijk deel van de Schipsloot (Skipsloat) liggen in het polderlandschap achter de waddenzeedijk op Ameland.

Toen er nog geen dijk was, stroomde het eb- en vloedwater hier vrij in en uit. De slenken zijn decennia lang alleen in het midden uitgebaggerd, waardoor het riet langs de oevers weelderig kon groeien en een aantal slenken sterk waren verland. 

In augustus van dit jaar startten twee Amelander aannemers in opdracht van het waterschap met het baggeren en uitgraven van de slenken in hun geheel. Het riet maakte plaats voor flauwe taluds met een slikkig oppervlak.

Bij de Oasterwidesloat, Twiedesloat, Skuutsloat en Leijesloat zijn eilandjes teruggebracht, waar het voor weidevogels en steltlopers goed toeven is. Bij de verbreding van de slenken zijn de oevers zodanig aangelegd, dat het waterschap ze voortaan makkelijker kan onderhouden.

Het herstel van de slenken staat in het watergebiedsplan voor Ameland. In dit plan staat hoe Wetterskip Fryslân het waterbeheer de komende tien jaar op het eiland wil uitvoeren en hoe (toekomstige) knelpunten in het waterbeheer voor agrarische gronden, natuurterreinen en bebouwing in het gebied worden opgelost. Hierbij houdt het waterschap rekening met de waterkwaliteit en het tegengaan van wateroverlast.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven