Goede ouderenzorg op Ameland

De gemeente Ameland werkt aan de toekomst van de ouderenzorg op Ameland. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen hierbij gezamenlijk optrekken en hebben een commissie en werkgroep ingesteld.

Zij gaan zoeken naar een passende oplossing voor het toekomstige ouderenbeleid op het eiland. Uitgangspunt is dat ouderen zolang mogelijk op Ameland kunnen blijven wonen.

Op maandag 24 november heeft de gemeenteraad van Ameland besloten een Commissie Sociaal Domein en een Werkgroep Ouderenzorg in te stellen. In de Commissie Sociaal Domein hebben de volgende raadsleden zitting:
– Mevrouw Irma Marinus, PvdA (voorzitter);
– De heer Dirk Brouwer, Ameland ’82;
– Mevrouw Marieke van Schaijk, CDA;
– Mevrouw Alice de Jong, Algemeen Belang Ameland.
De secretaris van de commissie is mevrouw Jacqueline Metz, griffier van de raad. Wethouder Linda van der Deen is toegevoegd als adviseur. Mevrouw Van der Deen is daarnaast ook voorzitter van de Werkgroep Ouderenzorg.

De commissie en de werkgroep zijn ingesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in het sociaal domein en de daarmee gepaard gaande veranderingen per 1 januari 2015. De ouderenzorg is hier een onderdeel van. In dit verband wordt onder meer gesproken met zorggroep Pasana, Thuiszorg Het Friese Land en Zorgkantoor Friesland. Ook is er overleg gevoerd met de betrokken huisartsen. Het rijksbeleid is dat mensen langer in de thuissituatie blijven wonen. Het uitgangspunt is dat hier een passende oplossing voor gezocht wordt.

Daarnaast wordt er onder meer aan gedacht om op twee of drie geconcentreerde locaties op het eiland zorg te bieden aan ouderen aan wie thuis geen passende zorg meer kan worden gegeven.

Binnenkort gaat het college in overleg met de Verenigingen voor Dorpsbelangen in de dorpen. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd om meer informatie te geven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven