Rookverbod op Ameland

In verband met de aanhoudende droogte heeft het college van de gemeente Ameland besloten om vanaf 4 augustus 2014 tot en met 31 augustus 2014 op basis van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening een rookverbod in te stellen in bossen en natuurterreinen.

Dit rookverbod houdt als volgt in: Het is verboden in bossen op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan: a. te roken gedurende de periode tot 1 september 2014;
b. voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen. 

Het college wil u er graag op wijzen dat het overtreden van dit verbod strafbaar is. 

Dit rookverbod betekent ook dat wij gedurende deze periode geen ontheffingen verstrekken voor het stoken van vuur in de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor een kampvuur op het strand. De personen die hiervoor al een ontheffing hebben ontvangen, mogen geen gebruik maken van deze ontheffing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven