Facelift voor Wandelnetwerk Ameland

Het bestaande wandelnetwerk op Ameland is door Staatsbosbeheer, samen met It Fryske Gea, Rijkswaterstaat, het Natuurcentrum en de VVV Ameland, opgewaardeerd en uitgebreid. Dit meest complete wandelnetwerk, met bijbehorende rijk geïllustreerde gids voor Ameland is onlangs officieel in gebruik genomen.

In de rijk geïllustreerde wandelgids zijn 11 wandelingen opgenomen, die samen een totaalbeeld geven van alle landschappen en de bijzondere natuur op Ameland. Zeven routes zijn gemarkeerd met paaltjes met een pictogram van een wandelaar met richting aanduiding.

Iedere route heeft zijn eigen kleur. De routes zijn in twee richtingen te lopen. Enkele speciale wandelingen maken het wandelboekje compleet. Door gebruik van dezelfde pictogrammen en afstemming van kleur en lay-out op de startpanelen, vormen de routes een eenheid in de verschillende natuurgebieden op Ameland.

De gids geeft een thematische beschrijving van de bijzondere punten langs de route. Daarnaast bevat de wandelgids meer algemene informatie over het landschap, de natuur en de cultuurhistorie. Een speciaal deel is geïllustreerd met afbeeldingen van de karakteristieke flora – en fauna van Ameland.

Op de navigatiepalen, Staatsbosbeheer objecten en een aantal bestaande voorzieningen, wordt het 1-1-2 marker grid aangebracht. Dit marker grid zal de veiligheid in de natuurgebieden, de polder en langs de waddendijk aanzienlijk verhogen.

Bij noodgevallen kan dan middels deze unieke code de locatie waar hulpdiensten nodig zijn, eenvoudig gecommuniceerd worden.

Dit is voor het buitengebied, waar geen postcodes aanwezig zijn, een effectieve methode om de veiligheid te verbeteren. In het najaar van 2014 zal deze toepassing gereed zijn.

Het natuurcentrum op Ameland wil bezoekers van het eiland graag kennis laten maken met de natuur, zowel in het centrum als daar buiten. Ook hier is samenwerking gezocht met de eilander beheerders. Samen met Staatsbosbeheer Ameland, It Fryske Gea, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân en de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Ganzenopvang Ameland, wordt de landschapszaal opnieuw ingericht. Door de kleuren van de wandelroutes in de expositie terug te laten komen, wordt de verbinding tussen ‘’binnen en buiten’’ vergroot.

De nieuwe landschapszaal is voor publiek te bezichtigen vanaf april 2015.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven