Coalitieakkoord

Ameland heeft een nieuwe coalitie. Ameland’82, CDA en VVD hebben op de avond van woensdag 11 juni 2014 een akkoord bereikt over het vormen van een coalitie voor de komende raadsperiode. De partijen hebben de afgelopen weken onderhandeld en op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma. Daarmee is na een langdurig en intensief informatieproces een brede coalitie tussen Ameland’82, CDA en VVD tot stand gekomen.

De drie coalitiepartijen kiezen voor een proces van vernieuwing in de Amelander politieke structuur. Speerpunten zijn onder andere het tot stand brengen van een andere, transparante bestuurscultuur, het meer betrekken van de jongeren bij het politieke proces, het vernieuwen van het toekomstbeeld van Ameland, het verbeteren van de relatie tussen college en raad en het bevorderen van een proactieve houding van college- en raadsleden.

In de periode 2014-2018 zijn veel ontwikkelingen te verwachten die een grote impact hebben op onze samenleving, zoals de effecten van de decentralisaties van het sociale domein, de (na)effecten van de economische crisis en de behoefte aan bestuurlijk vernieuwing in relatie tot inwonersparticipatie. Het uitgangspunt voor de coalitiepartijen is dat Ameland een zelfstandige en volwaardige gemeente is en kan blijven.

De coalitiepartijen hebben de wens om de volgende plannen en projecten in de komende raadsperiode te realiseren, mits de financiële middelen beschikbaar worden gesteld:

Aanleg Zonnepark Ameland
Upgrading van de jachthaven in Nes
Vervangende verpleegzorgcentrum Hollum
Wellnesscentrum Nes
Uitbreiding golfbaan Hollum naar een 18-holes baan
Gefaseerde reconstructie Verbindingsweg Hollum-Buren
Reconstructie dorp Nes
Aanleg van vrij liggend fietspad Buren-Kooiplaats

De coalitie van drie partijen is aanleiding om te kiezen voor drie wethouders. De wethouders die de drie coalitiepartijen voordragen voor benoeming zijn voor Ameland’82 Will Bakema, voor het CDA Nico Oud en voor de VVD is dit door de partij nog nader in te vullen.

Naar verwachting worden de wethouders in de raadsvergadering van maandag 30 juni 2014 benoemd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven