Drijvende steiger Jachthaven Nes

Op donderdag 15 mei 2014 hebben gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie en Will Bakema van de gemeente Ameland een nieuwe drijvende steiger bij de jachthaven in Nes geopend. Dit project is het eerste uitvoeringsproject dat tot stand komt in de samenwerking Streekagenda Waddeneilanden.

Binnen de Streekagenda werken de Provincie Fryslȃn, de eilander gemeenten en het Wetterskip Fryslȃn tot aan 2020 samen aan een meerjarig uitvoeringsprogramma voor het Waddengebied. De samenwerkende partners zetten in op het stimuleren van leefbaarheid en werkgelegenheid op de eilanden.

Voor de drijvende steiger investeren de Provincie en de gemeente Ameland elk € 50.000,-. Binnen het uitvoeringsprogramma van de Streekagenda Waddeneilanden worden op Ameland het komende jaar ook drie strandovergangen verbeterd. Daarnaast wordt de Verbindingsweg veiliger gemaakt en starten er ontwikkelprojecten op het gebied van duurzaamheid. Voor de Streekagenda-projecten 2014 op de Waddeneilanden stelt de Provincie in totaal een bedrag van € 4,4 miljoen beschikbaar; de gemeenten leggen de andere helft bij.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven