Waddenvereniging en windenergie

Leden van de Waddenvereniging willen dat er één plan komt voor alle windmolens in het waddengebied. Om de weidsheid en natuurwaarden van het gebied te behouden, is het noodzakelijk om de verschillende plannen in samenhang te beoordelen.

Windenergie is een lastig dilemma voor de Waddenvereniging. De overstap naar duurzame energie, waaronder windenergie is belangrijk. Daarnaast staat de vereniging voor de waarden van het gebied, daar past windenergie niet altijd bij.

De afgelopen maanden is de Waddenvereniging de discussie met haar leden aangegaan over dit onderwerp. Tijdens een speciale ledenvergadering is de discussie afgesloten met het bepalen van een nieuw standpunt voor de vereniging over windenergie in het waddengebied.

De belangrijkste conclusie van de leden op de vergadering is dat er een overkoepelend plan moet komen voor windenergie in het gebied. Op dit moment bepalen de drie waddenprovincies los van elkaar waar windmolens komen. Er is nauwelijks regie op het totaalbeeld.

Een groot deel van de leden van de Waddenvereniging maakt zich zorgen over de ruimtelijke impact van windmolens. Een integrale afweging voor de opwekking van windenergie in het waddengebied is daarom een vereiste. Daarbij stemt de Waddenvereniging ook nauw af met de andere natuur- en milieuorganisaties in Nederland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven