Ameland werkt aan duurzaamheid

Eneco, de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en de gemeente Ameland hebben op vrijdag 14 februari een intentieverklaring getekend voor de verkenning van samenwerkingsmogelijkheden voor de realisatie van een zonnepark op Ameland.

De overeenkomst is ondertekend door Eneco Solar, AEC en de gemeente Ameland. De partijen zien een grote toegevoegde waarde in elkaars complementaire kwaliteiten.

De gemeente Ameland wil een zonnepark aanleggen, mogelijk aan de westkant van het vliegveld in Ballum. Met het zonnepark van zo’n 10 hectare groot en een opgesteld vermogen van 6 megawatt wil de gemeente zelf voorzien in 20% van haar totale elektriciteitsvraag. Dit levert een substantiële bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Ameland: in 2020 volledig energieneutraal zijn.

Voor het project is subsidie toegekend door het Waddenfonds en door de provincie Fryslân. Bewoners en (lokale) bedrijven krijgen de mogelijkheid om te participeren in het zonnepark. Het moet een park worden voor de Amelanders.

Eneco wil duurzame energie voor iedereen mogelijk maken en produceert een steeds groter deel van haar klanten met zonne-installaties, windturbines en biomassa. De ontwikkeling en realisatie van een zonnepark op Ameland sluit hier bij aan. AEC heeft zich ten doel gesteld om samen met Amelanders groene stroom te leveren. De opbrengsten worden geïnvesteerd in duurzame energie op Ameland.

Met het ondertekenen van de verklaring hebben de gemeente Ameland, Eneco en AEC de intentie uitgesproken om de realisatie van het zonnepark gezamenlijk uit te voeren. In de aankomende periode wordt onderzocht op welke manier dit haalbaar is.

De financiering van het zonnepark is nagenoeg rond. Er wordt gewerkt aan een locatieonderzoek en de ruimtelijke procedures. Daarna zal de vergunning worden aangevraagd en volgen ook informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden en gesprekken met belanghebbende inwoners en bedrijven.

De verwachting is in het najaar van 2014 te kunnen starten met de aanleg van het zonnepark.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven