Samenwerking gemeente en VVV

Op 22 januari 2014 hebben burgemeester Albert de Hoop en secretaris-directeur Hans van Huffelen namens de gemeente Ameland en voorzitter Joost Lottgering en directeur Cinto Prosperi namens VVV Ameland de gezamenlijke toeristische visie en uitvoeringsovereenkomst voor 2014 tot en met 2017 ondertekend.

In de overeenkomst verklaren beide partijen dat zij de komende jaren de samenwerking richten op drie pijlers: kwalitatief goede en professionele marketing en promotie, gastheerschap en productontwikkeling en maatschappelijke functies.

De samenwerking is het vervolg op de overeenkomst van 2010 tot en met 2013. Met de voortzetting van de samenwerking hebben de gemeente en de VVV als doel om met het beschikbare budget professionele toeristische promotie te voeren voor Ameland en voor de Waddeneilanden, alsmede door meerjarenafspraken continuïteit van de marketing en promotie te waarborgen.

De gemeente financiert de promotie van Ameland met € 160.000,- per jaar. Ondernemers op Ameland dragen elk jaar een vergelijkbaar bedrag bij. VVV Ameland zorgt ervoor dat 100% van de bijdrage van ondernemers en gemeente direct aan promotie wordt besteed en voert de marketing en promotie met waar mogelijk inzet van eigen personeel en faciliteiten.

VVV Ameland is het centrale aanspreekpunt voor gasten op Ameland. De gemeente en VVV vinden het belangrijk dat gasten goed worden geholpen, informatie goed kunnen vinden en dat eventuele problemen goed en snel worden opgelost. Voor gastheerschap en productontwikkeling levert de gemeente een bijdrage van € 55.000,- in 2014. In de jaren erna wordt dit jaarlijks verminderd met € 5.000,- tot € 40.000,- in 2017. VVV Ameland financiert het gastheerschap verder uit contributie van haar leden en uit de bedrijfsopbrengsten.

VVV Ameland vervult een aantal maatschappelijke functies, waaronder de bibliotheek in Hollum en in Nes en het PostNL-agentschap in Hollum. Daarvoor bestaan aparte overeenkomsten.

Voor Ameland is samenwerken met andere Waddeneilanden en de regio van groot belang. Samen met de andere Wadden VVV’s en Beleef Friesland werkt VVV Ameland aan Waddenpromotie. Een deel van het promotiebudget is daarom voor Waddenpromotie beschikbaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven