Nieuwjaarstoespraak burg. de Hoop

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ameland is burgemeester Albert de Hoop ingegaan op de toeristische- en economische ontwikkelingen op Ameland. Hij constateert dat 2012 een positief jaar is geweest en dat 2013 er eveneens goed uitziet.

Hij wijst er in zijn toespraak op dat de zelfstandigheid van de gemeente Ameland uitsluitend kan worden gerealiseerd bij een gezonde financiële huishouding en een goede samenwerking met de overige wadden eilanden.

Onderstaand hebben we de volledige toespraak opgenomen.

Welkom allemaal

Daar staan we dan, alweer een jaar verder, het gaat snel en als je er niet van tijd tot tijd bij stil staat dan ben je het jaar 2013 alweer vergeten.

Verleden jaar stond ik hier om u te vertellen dat het jaar 2012 economisch gezien wel een goed jaar leek. Achteraf gezien was het zelfs één van de beste jaren van Ameland, zeker wat de bezoekersaantallen betreft. Ameland was in 2012 voor het noorden van het land, en voor de gezamenlijke Waddeneilanden, de best draaiende economie. En dat tijdens een zware economische crisis!

Het jaar 2013 moet zich nog in cijfers uitleggen, maar ik kan mij ook nu weer niet aan de indruk onttrekken dat we, op enkele uitzonderingen na, weer een goed jaar gedraaid hebben. Financieel gezien heeft de gemeente de afgelopen jaren vele miljoenen euro’s moeten bezuinigen wegens kortingen uit het gemeentefonds.

De gemeente Ameland behoort al jaren tot één van de gemeenten in dit land met de laagste lasten voor de burger. Toch is het ons alle jaren gelukt om sluitende begrotingen voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook nu is begroting voor 2014, met een doorberekening naar 2017, met positieve cijfers aangeboden aan de gemeenteraad. En voor het eerst, en met trots, kan ik zeggen dat de gemeenteraad er unaniem mee akkoord is gegaan.

Als je op deze wijze het huishoudboekje van de gemeente op orde kunt houden, dan is er, in tegenspraak met wat je elders in het land hoort, nog zeker een toekomst voor de zelfstandige gemeente Ameland.

Om zelfstandig te blijven, moeten we ook samenwerken met de andere eilanden. Lange tijd betrof de samenwerking alleen de Friese Waddeneilanden, maar nu per 1 januari 2014 is ook de gemeente Texel toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Wij zullen vanaf nu als sterke samenwerkende eilanden aan de rest van het land laten zien dat, misschien wel juist omdat het eilanden zijn, woorden als “participatiemaatschappij” en “mienskip” hier uitgevonden zijn!

Er zijn ook bestuurlijke contacten met de zogenaamde BES eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) en samen met hen behoren wij tot de acht eilandgemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden.
In Den Haag moet men er rekening mee houden dat deze acht eilanden binnen het koninkrijk een aparte positie innemen en wij zullen hen daaraan blijven herinneren.

Verleden jaar melde ik u ook van onze ambities om een 6 megawatt groot zonnepark te gaan bouwen op Ameland. Welnu, de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, nu we ook van het Waddenfonds een belangrijke bijdrage hebben mogen ontvangen. De komende maanden zal worden besteed aan projectvorming, raadsbesluiten en communicatie met alle burgers en bedrijven.

Want uiteindelijk is, dat wat wij hier gaan doen, zeer uniek! Op Ameland komt het grootste en eerste collectieve zonnepark van Nederland, waaraan alle inwoners en bedrijven kunnen deelnemen. Hiermee maken we een belangrijke sprong voorwaarts in onze doelstelling duurzaam en zelfvoorzienend te zijn op energiegebied.

Verleden jaar toonden eilander ondernemers hun unieke eilander producten aan de aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie, en dat was een groot succes!

Dit jaar wordt aandacht gegeven aan een ander leuk initiatief, namelijk het jaarlijkse economische reisje van ondernemers, gemeenteambtenaren, college en raadsleden. Al vele jaren gaan we met een groep mensen op pad om op andere toeristische bestemmingen te kijken hoe met het doet. Naast vele nieuwe inzichten levert zo’n reis ook op dat je onderweg eens goed met elkaar in gesprek komt, zonder gelijk formeel te hoeven worden. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe een gezonde democratie zou moeten werken.

Ik spreek hierbij dan ook mijn grote waardering uit aan alle deelnemers van de afgelopen jaren voor het gegeven vertrouwen over en weer. Vanmiddag zullen verschillende eilanders na deze toespraak, u een presentatie geven over dit bijzondere initiatief.

Nog even een blik vooruit. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen, dan mag u zich allen weer uitspreken over het openbaar bestuur van de gemeente. Naast gezonde financiën en een goed geoutilleerd ambtenaren apparaat, is ook een goede volksvertegenwoordiging van groot belang voor een zelfstandige gemeente.

De afgelopen jaren hebben we allemaal in het openbaar bestuur ons best gedaan voor de Amelander gemeenschap, en ik dank u daar ook allen voor.

Er wordt vandaag de dag veel verwacht van de raadsleden. Zij moeten zich inlezen in ingewikkelde dossiers, financiële kennis bezitten, oog hebben voor de samenleving, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, en onafhankelijk en onkreukbaar kunnen functioneren.

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook na de komende gemeenteraadsverkiezingen weer gaat lukken.
Want de lokale democratie is het allerbelangrijks voor een gezonde samenleving. Ik roep dan ook alle burgers op om gebruik te maken van uw stemrecht.

Mijn vrouw en ik wensen alle Amelanders, en ook de toeristen, het allerbeste voor het nieuwe jaar en laten we van 2014 een nog beter jaar maken.

Dank u wel.

Albert de Hoop
Burgemeester van Ameland

Ballum, 7 januari 2014

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven