Rust voor vogels

Vogelbescherming Nederland gaat, samen met andere natuur- en landschapsorganisaties, de komende vier jaar de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels sterk gestimuleerd.

Daarvoor is het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ gestart. Het doel is enerzijds meer rust creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van de wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen.

Waarom is rust voor vogels belangrijk?

Het waddengebied is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun loodzware trektochten van het Hoge Noorden naar Afrika en vice versa. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen of overleven ze de lange trektochten eenvoudigweg niet. Voor trek- en broedvogels is genoeg rust dus absolute noodzaak om te overleven.

Ruimte voor economische ontwikkeling

Het waddengebied gaat voor recreanten nadrukkelijk niet op slot. Het project krijgt een duurzaam karakter, heeft ook oog voor economische ontwikkeling en creëert draagvlak voor natuurbescherming. De projecten die in het waddengebied van start gaan zijn: Holwerterwestpolder in Friesland, Boschplaat op Terschelling, Engelsmanplaat bij Ameland, Richel bij Vlieland en de Razende Bol bij Texel.

Optimaal genieten van waddenvogels

Uniek aan het plan is dat bezoekers van het waddengebied beter worden gefaciliteerd om van vogels te genieten. Onder meer door ze te verleiden ‘andere paden in te slaan’ en door bijzondere vogelkijkplekken te creëren, waar je zonder verstoring optimaal en soms heel dichtbij van vogels kan genieten. 

Engelsmanplaat bij Ameland

Engelsmanplaat is een ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’-project avant la lettre. Een groot aantal vogels gebruikt dit complex van zandplaten tussen Ameland en Schiermonnikoog om tijdens hoogwater te overtijen.

Na enkele jaren van daling vindt er nu weer aanwas plaats op Engelsmanplaat en is er duinvorming waardoor vogels proberen te broeden. Er is een hut, maar deze is niet langer geschikt voor geleiding, informatievoorziening, garanderen rust voor broedkolonies en zeehonden en continuering van telgegevens (sinds begin jaren zeventig).

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen van ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ zal deze hut moeten worden aangepast zodat rust voor overtijende en broedende vogels wordt gewaarborgd, de informatievoorziening kan worden verbeterd en monitoring kan worden voortgezet.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven