Duinherstel Ameland

Eind november gaat de schop in de grond in de Roosduinen. Als onderdeel van het Uitvoeringsplan Duinherstel Ameland wordt hier een gebied ter grootte van ca. 7ha geplagd. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer.

De werkzaamheden zijn een vervolg op de eerdere plagprojecten in het Oerd in 2011 en de Zwanenwaterduinen in 2012. Het doel van het Uitvoeringsplan is om de effecten van stikstofneerslag op de gevoelige natuur op Ameland te verkleinen.

Stikstof afkomstig van energiecentrales en auto’s slaat namelijk neer op de grijze duinen. Een gevolg is bijvoorbeeld vergrassing van die grijze duinen. Door de bovengrond te verwijderen (plaggen) haal je naast het gras ook een deel van de stikstof uit de bodem.

Bij de uitvoering worden plaatsen waar waardevolle planten zoals kraaiheide en oude meidoorns groeien, gespaard.

De werkzaamheden starten na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en zullen ca. 4 tot 5 weken in beslag nemen.

Naast de werkzaamheden in de Roosduinen gaan we ook in de zeereep aan de slag. In 2011 zijn tussen paal 17 en 21 kerven gegraven in de zeereep met als doel het stuiven van de duinen, en daarmee de natuurlijke dynamiek, weer op gang te brengen.

Uit monitoring door It Fryske Gea is gebleken dat een deel van de kerven goed functioneert, er is echter ook een deel dat onvoldoende werkt. Deze kerven worden daarom nu in een tweede ronde bijgeschaafd, zodat ook deze duinen gaan stuiven.

De overtollige grond uit de duinen wordt ter plaatse verwerkt.

De werkzaamheden nemen ca. 2 weken in beslag en worden begin november opgestart.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven